dinsdag 31 december 2013

bevroren vuurwerk

In de jaren zestig heb ik zijn gehele oeuvre gulzig verslonden. Het werd weer eens tijd om Belcampo uit de kast te trekken.

Van de cover:
Wie van verhalen houdt, moet zijn oor bij Belcampo te luisteren leggen. Sommige van zijn verhalen hebben zo'n grote indruk gemaakt dat ze door menig lezer aan anderen worden doorverteld. Ze zijn inmiddels klassiek in de Nederlandse literatuur. De liefhebbers van Belcampo's vertelkunst hebben met elkaar gemeen dat ze bevattelijk zijn voor het onderaardse lachen dat in zijn werk doorklinkt.
Zijn heldere, eenvoudige schrijfstijl schept op aanstekelijke wijze werelden waarin bizarre, surrealistische, fantastische met nuchter-realistische, ethische en agnostische elementen worden vermengd: de vingerafdruk van Belcampo's werk.

inhoud:
* uitvaart
* de achtbaan
* het museum
* de dingen de baas
* het verhaal van Oosterhuis
* het grote gebeuren
* de driesprong
* bekentenis

In 1975 zond de VPRO een tv-bewerking uit van zijn magisch-surrealistische verhaal het grote gebeuren waarin de bevolking van het dorp Rijssen in Overijssel de dag des oordeels ondergaat.
https://www.youtube.com/watch?v=p-aajwhSiyM&list=PLF320081BAB451CCE
Dit verhaal, een van zijn beste en meest omstreden, is fantastisch verfilmd met als uitgangspunt een fragment uit het Bijbelboek openbaringen van Johannes.
Vol ironie schetst hij het armageddon. Een legioen van engelen en duivels begeleidt de inwoners van het dorp naar hun eindtijd. Goed en kwaad vieren hoogtij.
Bij een deel der Rijssenaren viel dat, zo ik heb begrepen, niet geheel in goede aarde. Zonder dat het Belcampo's bedoeling is geweest, ervoer de bevolking van Rijssen het als een belachelijk maken van hun geloofsbeleving. Heiligschennis.
De uitzending van deze apocalyps op Oudejaarsavond 1975 was een groot succes.

bevroren vuurwerk
Belcampo
atheneum - Polak & Van Gennep

dinsdag 24 december 2013

et in terra pax hominibus


alom
de blijde boodschap
vrede op aarde
een loffelijk streven

*****
 teveel realist
me te koesteren
in dergelijke illusie
vertoont mijn huis
geen spoor van
boom stal versiering

hoewel enigszins
bezijden de werkelijkheid

mijn reeds eerder genoemd
en 
bejubeld privémodel
van lichtjes voorzien
onder toeziend oog
mijner gevederde vriend
 vanaf de schouder

***
 ik wens u allen
verlichte kerst
oudjaar met uitzichten
waarna inzichten
het gehele jaar door
zo u wil
tot de mogelijkheden
kunnen behoren

***** 

maandag 16 december 2013

straatmuzikant Paul


Paul de gitarist
voor winkels en terrassen
kom je hem tegen


als je hem ziet
vooral niet vergeten
hem een eurootje te geven

zondag 15 december 2013

geek de bibliotheek

 
de bibliotheek betreden
door spontane walging overvallen
deze mierenneuker der taal
lijdt pijn aan haar visuele conceptie
bij dergelijk wangedrocht
 de jongste slogan van een instituut
waar boeken en documenten behoren te liggen
stilte gepast is
klank en kleur der taal voorradig
geur van oudheid alom vertegenwoordigd
 oba verworden tot multimedia
niet meer mijn bibliotheek
terplekke zijg ik neer
wegens de zoveelste taalgruwel
 
2007 
de bieb Prinsengracht
voor select gezelschap een
uitgelezen boek
 

vrijdag 13 december 2013

nevelen

een sluier van mist  
benevelt mijn horizon
van heinde naar ver


maandag 9 december 2013

verzet

Als liefhebber van absurdisme en (inkt)zwarte humor, kwam ik deze week weer es aan mijn trekken. Op mijn laptop zag ik in de One Night Stand-reeks de korte film: verzet
Een satirische oorlogskomedie met in een grandioze hoofdrol René van 't Hof  als de vrijgezelle sullige porseleinverzamelaar die een vaasje mist in zijn verzameling en Porgy Franssen in een minstens even briljante rol als SS'er Hauptsturmbannführer die op jacht is naar hetzelfde unieke stuk porselein.
Lees verder in de filmkrant...

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1383010

zaterdag 7 december 2013

dubbelop

of spreken we hier over


donderdag 5 december 2013

monsterlijke microben

 
mijn weetgrage kleinzoon van acht lentes
die veel leest
kreeg van eSterklaas een interessant boek
dat zelfs volgaarne geconsumeerd werd
door grootmoeder zelve
onder het motto:
 
moge dit boek
een inspiratiebron zijn
op jouw zoektocht
naar
kennis
en
betekenis
 
in aansluiting op:
 
van de cover:
in samenwerking met de K.U.Leuven en professor Marc Van Ranst
boordevol grappige illustraties van Sebastiaan Van Doninck
met proefjes om thuis zelf aan de slag te gaan
Wat zijn antibiotica? Waar komen microben vandaan? Zijn er mannelijke en vrouwelijke bacteriën? Waarom moet je je handen wassen voor het eten? Wat is het gemeenste virus dat er bestaat? Hoe krijg je griep? De K.U. Leuven stelde haar deuren open voor leergierige kinderen. Ze bestookten de professoren met honderden vragen over wetenschap, geschiedenis, psychologie en nog zoveel meer. Geert Bouckaert bundelde de interessantste, leukste en meest originele vragen over microben en Sebastiaan Van Doninck zorgde voor grappige illustraties. Ontdek hoe een vaccin werkt en welke microben nuttig zijn voor de mens. Met proefjes om thuis zelf aan de slag te gaan: kweek je eigen bacteriën en doe de truc met de aardappel. In samenwerking met professor Marc Van Ranst.

zondag 1 december 2013

spiritualiën

rondom mij de wijn
het uitzicht benevelend
helder het inzicht


maandag 25 november 2013

25

zilver is volbracht
vrijheid in verbondenheid
only rock n roll                         SS

vrijdag 22 november 2013

buitensporig

je ziet ze wel maar hoort ze niet
brengen me nooit in diskrediet
weergaloos onovertroffen
exclusief en expliciet
sluipen ze over graniet
mijn unieke bommelsloffen
 
 

zondag 17 november 2013

volle maan

                                                                       avond gevallen
                                                          de maan schijnt door de bomen
                                                                    tijd voor zwarte piet


speciaal pietenrijm

wijs of zot
ik mis de nodige zelfspot

komt ie wel komt ie niet
eindeloze dialoog nu en in verschiet


woensdag 13 november 2013

schaduwzijde

bloedend voor dit lied
                                                        grafschrift van gebroken droom
                                                                    deze stille schreeuwMarillion: script for a jester's tear

maandag 11 november 2013

the sky is the limit

oeverlanden
langs het nieuwe meer
daar ontmoet je
 
door mij vermeende
het blijken
schotse hooglanders te zijn 
 
speurende
cruisende mannen
op zoek naar hun gerief
 
ruw verstoord
verschijnt daar plots
aan de horizon
door het struweel
 
amsterdams grote trots
de monsterlijke zuidas
 
wtc 
commercieel centrum
bij uitstek
 
zo'n dikke 300 bedrijven
30 diverse nationaliteiten
zijn gevestigd in dit
world trade center
 
ik wend me weder af
 
 
e-toren
 

donderdag 7 november 2013

daar komt de kleine boze wolf


haal hem onderuit
roept de toeschouwer luidkeels
jij held of lafbek


zondag 3 november 2013

God is niet groot

Na het lezen van God als misvatting van de Britse etholoog en evolutiebioloog Richard Dawkins, ligt God is niet groot enigszins in dezelfde lijn.
Oftewel aldus New York Post: een duivelsgoed boek over religie.

Van de cover:
Christopher Hitchens trekt in God is niet groot  fel van leer tegen de godsdienst. Door nauwkeurige studie van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat religie niet meer is dan een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de maatschappij verziekt, ze is een oorzaak van gevaarlijke seksuele repressie. Helder legt Hitchens uit waarom het beter is het leven te baseren op de seculiere wetenschap en de redelijkheid.
God is niet groot is stilistisch briljant, geestig, boos, onredelijk, overtuigend, erudiet en scherpzinnig – een boek om in één adem uit te lezen.

***
Een boek, zeer de moeite waard, waarover diep is na te denken.
Zoals gewoonlijk laat ik de schrijver zelf graag aan het woord in enige treffende passages cursief geciteerd:

Religie is mensenwerk. Zelfs zij die haar hebben gemaakt, kunnen niet instemmen met wat hun profeet, heiland of goeroe echt heeft gezegd of gedaan. En zij kunnen al helemaal niet hopen dat ze ons iets kunnen meedelen over de 'betekenis' van latere ontdekkingen en ontwikkelingen die, toen ze werden gedaan respectievelijk begonnen, door hun religie werden tegengewerkt of gehekeld. En toch beweren gelovigen te weten! Niet gewoon te weten maar álles te weten. Niet alleen te weten dat God bestaat en dat hij de hele onderneming heeft gecreëerd en er toezicht ophoudt, maar ook te weten wat 'hij' van ons verwacht - van ons eten en onze plechtigheden tot onze seksuele moraal ... pag 19

Het bewijs dat religie door de mens ingesteld en antropomorf is, wordt ook geleverd door het feit dat het doorgaans een product van mannen is. De thora, het heilige boek dat het langst ononderbroken in gebruik is, gebiedt hem die haar naleeft zijn schepper iedere dag te danken dat hij niet als vrouw is geboren. (Dat roept een prangende vraag op: wie anders dan een slaaf bedankt zijn meester voor wat de meester heeft besloten zonder de moeite te nemen hem te vragen wat hij er zelf van vindt?) ...  pag 63

Gewelddadig, irrationeel, racistisch, primitief en onverdraagzaam, omgeven door onwetendheid, vijandig tegenover vrij onderzoek, minachtend ten aanzien van vrouwen en frustrerend voor kinderen: het georganiseerde geloof heeft heel wat op zijn kerfstok ... pag 65

hoofdstuk 15 - Religie als erfzonde
Om verschillende redenen is religie niet alleen amoreel maar ook immoreel. De fouten en misdaden moeten niet in het (soms voorbeeldige) gedrag van haar gelovigen gezocht worden maar in haar beginselen. Daaronder vallen:
* Het de onwetende en goedgelovige voorspiegelen van een verkeerd wereldbeeld
* De doctrine van het bloedoffer
* De doctrine van het zoenoffer
* De doctrine van de eeuwige beloning en/of straf ... pag 217

hoofdstuk 7 - Openbaring: het Oude Testament is een nachtmerrie...
In een briljante vertolking lees je in dit hoofdstuk over de Tien Geboden met de nodige bewijzen dat er niet aan te twijfelen valt dat dit mensenwerk is. Gevolgd door een knap bijbelse explicatie van gedegen onderzoek waaronder vele gruwelijkheden zoals bloedvergieten als zoenoffer, geweld en strijd.

***

Eind 2012 stierf de schrijver aan de gevolgen van slokdarmkanker. Over zijn pijn en naderende dood heb ik eerder een item geplaatst op mijn blog:  sterfelijk
Straf van God, zeiden zijn gelovige tegenstanders.

De moeite waard om eveneens het exposé te lezen van Max Pam op zijn website.

God is niet groot
Christopher Hitchens
Meulenhoff

vrijdag 1 november 2013

Scharrebier

                                                                 scherp schraal en dun
was het scharrebier
gedronken door
plebs en gepeupel

het bier is best
in café Scharrebier
te midden van het
scheepvaartkwartier 

maandag 28 oktober 2013

Lou Reed

een icoon
een der grote vernieuwers
van de rockmuziek
stroom jaren zestig
niet meer hier


zondag 27 oktober 2013

Borgman

Sporadisch ga ik naar de bioscoop maar de films van Alex van Warmerdam laat ik niet aan mij voorbijgaan. Voor zover ik me herinner heb ik ze bijna allemaal gezien.

Droogkomisch, vilein en vervreemdend, lees ik bij Cinema.nl  (+ interview met de regisseur).
Hoog tijd om naar Borgman te gaan.

Uitermate genoten van zijn wederom zwarte humor.
Er vallen nogal wat lijken met als absurdistisch horrorachtig hoogtepunt de tuinman die een langzame dood sterft door een afgeschoten gifpijl in zijn nek. Zijn vrouw moet het eveneens ontgelden.
Hun hoofd in een emmer gemetseld, zie je ze later op de bodem van een poel ondersteboven zachtjes meebewegen tussen het kroos en de waterplanten. Daarna wordt er nog een derde lijk bijgevoegd.
Over het suggestieve script zal ik verder niet veel vertellen. Dat kun je zelf -zo je wil- lezen bij de recensies.

Gedurende de gehele film betrapte ik me op een glim- en grimlach afgewisseld door een grijns van oor tot oor.

Een absolute aanrader!

zaterdag 26 oktober 2013

herfst weer

 
des morgens bij het openen mijner ogen
beschijnt mij een diffuus licht
waarna een kleurenpracht van gebladerte
een betoverend schouwspel openbaart
 
... de dag heeft een aanvang genomen...
 
 

vrijdag 25 oktober 2013

jaardag en uitzicht Tom Turbeau

op het Westerdok
tussen de fietsventielen
en a piece of stuff
geniet Tom Turbeau uitzicht
lang zal hij heden leven


 in deze Tom Turbeau serie opgenomen:
                                                    

dinsdag 22 oktober 2013

het mossellied

je hebt er vele
mosselen te kust en keur
hun huis verlaten
  

zondag 20 oktober 2013

duisternis licht

op het spookuur
schijnen duistere krachten
mij het licht te doen zien
de nacht is ingetreden

stilte alom
godendrank binnen handbereik
een krachtige nectar
verrijkt en benevelt mijn geest

tot de armen van Morpheus
mij uitnodigend
betoveren tot lucide dromen
der vergetelheid

vandaag voorgedragen bij Eijlders
thema: duisternis - licht

vrijdag 18 oktober 2013

late again

achttien oktober
negentienachtentachtig
half drie heit de klok


                              ss

donderdag 17 oktober 2013

tarot

 in de jaren zeventig heb ik me onder andere bezig gehouden met het bestuderen van de tarot
ik heb enige tarots in mijn bezit
ontworpen door vrienden en dierbaren
een aantal kaarten hiervan heb ik gepubliceerd op mijn blog esseum
bovendien zit er een selectie waarzegkaarten bij
klik op

dinsdag 15 oktober 2013

de zin van het leven - elke sperma is heilig

 elke sperma is geweldig
als een zaadcel wordt verspild
wordt god woedend
vrijdag 11 oktober 2013

Ilperveld

veenweidegebied
fraaie vaarten bij de vleet
rietkragen volopdinsdag 8 oktober 2013

Eye

filmmuseum Eye
ligt aan de IJpromenade
vanaf het terras
uitzicht op het centraal station
met horizonverpestende
nieuw- en hoogbouw
zoals het
*** 
van de oude stad
zijn nog spitsen van de torens
nostalgisch zichtbaar
 
  

vrijdag 4 oktober 2013

anno 2013 speciaal

voor de voetganger
belemmering van doorgang
geen doorkomen aan
verdreven naar het fietspad
waar scooters je omhelzen


begaanbaar Amsterdam
stel je het spitsuur voor


 * foto's Jorge dlP

donderdag 26 september 2013

het schaap en de geit

hier is dan Barney
een flinke vent met ballen
laat hem maar schuivendaar heb je een mens
ik sta al op de uitkijk
 en wie kijkt naar wie


dinsdag 24 september 2013

les trois vierges

huize Aerdenhout
op een gewone maandag
dierbaar samenzijn
louter een ogenblik van
levendige herkenning
 

zondag 22 september 2013

Stand-up filosoof

Van de cover:
Stel René Gude een vraag en hij geeft origineel antwoord vol humor en filosofische wijsheid. Het maakt Gude tot misschien wel de meest spraakmakende Nederlandse filosoof van dit moment. Hij maakt deel uit van filosofisch elftal van Trouw, geeft lezingen op Lowlands, spreekt in filosofische cafés, treedt op bij TEDx en schrijft vaak in Filosofie Magazine, het tijdschrift waarvan hij hoofdredacteur was voordat hij als directeur bij Internationale School voor Wijsbegeerte aantrad. En hij heeft nog maar één been. Het andere werd een jaar geleden geamputeerd, toen de kanker terugkeerde. Toch zal hij ook dit jaar tijdens de Filosofienacht weer aan stand-up philosophy doen: losjes improviserend de (levens)vragen van het publiek beantwoorden door te putten uit de opgedane wijsheid en de schatkamer van de filosofie.
Voor dit boek vuurde Wilma de Rek, journalist van de Volkskrant, honderden vragen af op René Gude. Ze gaan over leven, liefde, cynisme, kennis, aardigheid, de ander, de naderende dood, de (on)tembare ziel, diep-menselijke emoties en veel meer.

***

In zestien hoofdstukken legt de schrijver uit hoe we het met de dingen, elkaar en met onszelf uithouden. Aan de orde komen respectievelijk: het wereldbeeld, de mens, de ziel, de verandering, de ander, de liefde, religie, leiderschap, politiek, ambitie, leren, aardigheid, moraal, ondeugden, optimisme en tenslotte de dood.
Een passage waar ik me in kon vinden ging over de hoofse liefde.

enige citaten (cursief):
vraagstelling: ... dus het dwalen heeft iets moois...
... Ja, en misschien is dat ook de reden dat ik de hoofse liefde leuk vind. Het is namelijk de ultieme cultus van dit gedwaal. Hoofse types vinden het verrukkelijk om een beetje om hun liefde heen te dwalen. Zo koesteren ze de liefde zonder hem te willen bevredigen. Die hoofse liefde is in zeker opzicht fantastisch: je pakt een van de diepste menselijke aandriften en die ga je tot in het oneindige cultiveren en esthetiseren. Je wilt niet dat het tot een lichamelijk treffen komt, want zodra je dat toestaat rekent de biologische werkelijkheid als het ware af met de culturele, en dat is natuurlijk zonde van alle energie die je erin gestoken hebt. Daarom duwen mensen als Petrarca die van zich af... pag. 69

Of zoals ikzelf ooit in een senryu over de 'onbereikbaarheid' der hoofse liefde schreef, evenals tik van de molen en don Quichot

In datzelfde hoofdstuk over liefde:
vraagstelling: ... dus niks wederhelft. Niks symbiose. Weg met het model van Romeo & Julia, Hella en Freek, Connie en Ischa, Connie en Hans...
... Ik hou juist van de nabijheid van ongelijke dingen, want zo cultiveer ik mezelf, er is een permanente drang me te verbeteren. Door de ander de ander te laten zijn, krijg ik altijd een perspectief dat ik zelf niet bedacht zou hebben. En verder geloof ik heel erg in trouw. De winst van trouw is dat je binnen een veilige omgeving een dynamische band opbouwt die het je mogelijk maakt om iets wat bijna onveranderlijk is, namelijk je eigen biologische implicaties, toch vorm te geven. Het niet één worden, dat is het streven... pag. 69

Stand-up filosoof. De antwoorden van René Gude
auteur: Wilma de Rek
ISVW uitgevers

donderdag 19 september 2013

Paleis van Justitie

 
 vandaag heeft het hoofd van 'ons onderdanen'
het Paleis van Justitie op het IJdok officieel geopend
goede reden om dit megalomane gebouw
met zijn protserige uitstraling
 voor deze curiositeit
vast te leggen
 
 
 

Einde van de Wereld


maandag 16 september 2013

sterfelijk


Van de cover:
... Tijdens zijn Amerikaanse boektournee voor Hitch-22 stort Christopher Hitchens in zijn hotelkamer in New York in elkaar met een schurende pijn op de borst. Hij wordt direct overgebracht naar een ziekenhuis, moet zijn tournee afbreken en al snel blijkt dat hij slokdarmkanker heeft. Vervolgens ondergaat hij alle soosrten van behandeling.
Sterfelijk is een bloedeerlijk verslag van de verwoestingen door de ziekte en een analyse van de etiquette rond ziek-zijn en kanker.
Sterfelijk is de coda van een leven dat bestond uit uitzonderlijk verhitte debatten en weergaloos proza. In deze eloquente confrontatie met sterfelijkheid, geeft Hitchens een menselijk gezicht aan een slopende ziekte die velen treft...

***

Boeiend essay van een Brits-Amerikaans denker over zijn aftakeling, pijn en naderende dood.

Christopher Hitchens
Sterfelijk
vertaling: Richard Kruis
uitgeverij: J.M. Meulenhoff

zondag 15 september 2013

woensdag 11 september 2013

dodenakker

een dodenakker van verzetsstrijders
in al zijn rust en vree
ligt verscholen in de Kennemer duinen
van Overveen
 
 
 
3D-opname van Walter Kok

 
ook mijn geliefde Schubert mag hier niet ontbreken 
 
 
om het leven in al zijn omvang te aanschouwen
is het daarna goed toeven op terras Parnassia
sjokkende meute
gillende kinderen
schijtende honden
... en een tripel aan de lippen
ach, het blijft genieten...
 

zondag 8 september 2013

God als misvatting

Richard Dawkins, een Brits etholoog en evolutiebioloog, schreef een controversieel boek: God als misvatting.
Sowieso heb ik me altijd afgevraagd hoe het mogelijk is dat op basis van kerk of religie groepen mensen hun goddelijke zinnetje kunnen doordrammen en op deze wijze politiek of op staatsniveau hun heilige poot aan de grond krijgen, want religie móet gerespecteerd worden. Ik meen me toch te herinneren dat scheiding van kerk en staat een fundamenteel uitgangspunt is in het westen.

Of zoals wijlen Douglas Adam formuleerde tijdens een speech:
*** Religie [...] heeft in haar kern bepaalde ideeën die wij heilig of gewijd of hoe dan ook noemen. Dat betekent het volgende: 'Hier hebben we een denkbeeld of een notie waarover je niets onaardigs mag zeggen; dat mag gewoon niet. Waarom niet? Omdat het gewoon niet mág!' Als iemand stemt voor een partij  met opvattingen die je niet deelt, staat het je vrij daarover zoveel te discussiëren als je wilt; iedereen zal zo zijn steentje bijdragen aan dat debat, maar niemand zal zich gekrenkt voelen. Als iemand vindt dat de belastingen omhoog of juist omlaag moeten, dan mag je daar naar hartenlust over kibbelen. Maar als anderzijds iemand zegt: 'Ik mag op zaterdag niet aan het lichtknopje komen,' dan zeg je: 'Dat respecteer ik.'
*** citaat uit 'God als misvatting'.

Sinds tijden heb ik weer eens heerlijk kunnen genieten van zoveel werkelijkheid met een hier en daar enigszins ironische ondertoon. Een must voor mensen met oogkleppen op. Een grandioos boek!

van de cover:
... Richard Dawkins' God als misvatting is niet meer weg te denken uit het debat over geloof, godsdienst en het al of niet bestaan van God. Het boek heeft een onophoudelijke stroom van reacties losgemaakt, die nog eens onderstrepen hoe controversieel, actueel en urgent dit werk is. Het beleeft dan ook druk op druk en het verschijnt hier in een nieuwe editie, waarvoor de auteur een nieuw voorwoord heeft geschreven. Hij gaat daarin serieus in op de kritiek die tegen het boek is ingebracht.

'Het beste boek van 2006 (...) dat mij het meeste leesplezier heeft bezorgd, is God als misvatting.'  Max Pam
'Wie zich een paar uur wil ergeren, moet het zeker kopen.' Piet Hein Donner
'Dawkins legt geduldig uit wat de vele misverstanden zijn rond het concept 'atheïsme'. Paul Cliteur 'Intussen, en het boek van Dawkins draagt daaraan bij, worden de laatste twijfels over het bestaan van God opgeruimd. Het einde van God, geloof en kerk is nabij.' Klaas Hendrikse, Dominee en atheïst
'Ik vind het prijzenswaardig dat Dawkins zich opwerpt als bevrijder van een atheïstische minderheid en en passant ook gelovigen dwingt bij de niet ongevaarlijke absurditeiten van hun godsdienst stil te staan.' Désanne van Brederode
'Alle gelovigen zouden dit boek moeten lezen, vooral de monotheïsten.' Herman Philipse
'Een bijzonder goed geschreven noodzakelijk boek.' Marnix Verplancke
'Ik heb geen enkele neiging om Dawkins' ideeën af te wijzen. Ze wijzen nieuwe wegen en inspireren. Ook over religie.' Jan Greven
'Dawkins vertelt leuke anekdotes, bizarre weetjes, eigen ervaringen en zet de dingen regelmatig op zijn kop.'  Marc Buelens
'Het is onwaarschijnlijk dat het atheïsme ooit een betere pleitbezorger zal krijgen dan Richard Dawkins.'  Theodore Dalrymple ...

***

enige treffende citaten:
Het is een wijdverbreide veronderstelling, door bijna iedereen in onze samenleving -met inbegrip van niet-gelovigen- aanvaard, dat het geloof erg kwetsbaar is voor beledigingen en daarvan dient te worden gevrijwaard door een abnormaal dikke muur van respect, een bepaald soort respect dat verder reikt dan de eerbied die ieder mens jegens zijn medemens in acht dien te nemen. (pag.28)

De God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland. (pag. 39)

Vult religie een broodnodige leemte? Je hoort vaak dat er een door God geschapen ruimte in onze hersenen zit die moet worden opgevuld: we hebben een psychologische behoefte aan God - als ingebeelde vriend, vader, grote broer, biechtvader, vertrouweling - en die behoefte moet worden bevredigd, of God nu echt bestaat of niet. Maar zou het kunnen dat God een hiaat opvult dat we beter met iets anders kunnen vullen? Met wetenschap, misschien? Kunst? Vriendschap? Humanisme? Liefde voor het leven in de echte wereld, zonder geloof aan andere levens na de dood? Liefde voor de natuur of wat de bekende entomoloog E.O. Wilson 'biofilie' noemde? (pag. 373)

Richard Dawkins
god als misvatting
vertaling: Hans E. van Riemsdijk
Nieuw Amsterdam Uitgevers

donderdag 5 september 2013

wie het weet mag het zeggen

de uil een wijze
of is hij juist een domoor
vertel het me maar


zondag 1 september 2013

weer brand alarm

amstel staat in brand
maar ach bij nader inzien
is het loos alarm

donderdag 29 augustus 2013

parkzicht

in het amstelpark
vind je een japanse tuin
waarin gevestigd
de chinese mammoetboom
fossiel der coniferen
 
 
 
 

zondag 25 augustus 2013

door de ballotage

 wij vieren vandaag
verjaardag van sophia
allen bij elkaar
genoeglijk pizza etend
lang leve in gloria
 
 
23.08.2013
 
* eerder in deze serie vertoond:

zondag 11 augustus 2013

wisenten

wij zijn wisenten
burgers der oeverlanden
warrige manen
ruwe donkerbruine vacht
twee scherpe hoorns op de kop


woensdag 7 augustus 2013

stadsgezichten

een stille omgang
spontaan kom je ze tegen
de stadsgezichten


maandag 5 augustus 2013

gay parade

En net als toen was er weer de jaarlijkse gay parade nu gelardeerd met een filmfragment.

zondag 4 augustus 2013

nummer 9

dan is er zo'n doordeweekse dag
met een bezoek aan de keizersgracht
zo'n equivalent
van alle andere
met zo'n verschil
als metamorfose
a h
 
 

zondag 28 juli 2013

huismoedertje

is dol op alles 
wat met diertjes te maken heeft
 
in mijn souterrain
huist een huismoeder
 
hij ving het beestje in een doos
en zette het buiten
 
ik vond dat zielig
wie schopt nou zo'n arm bijstandsmoedertje
zomaar de straat op...
 

dinsdag 23 juli 2013

Nico Dijkshoorn

van de cover:
... Een uitgebroken bijtschildpad in Drenthe. Daar zijn we lekker klaar mee. Het erge is dat zo’n beest helemaal geen idee heeft dat hij in Drenthe is. Die vreet zich gewoon door alles heen wat hij tegenkomt. Daar staan die beesten om bekend. Die lopen niet, zoals Hollandse dieren, even een stukje om als ze tegen een cultuurhistorisch element aan wandelen. Een hunebed, dat knabbelt een beetje bijtschildpad in een kwartier helemaal naar god. Het verkeerspark in Assen, wij zijn daar trots op, hele kleine autootjes met een echte toet-toet erop. Een bijtschildpad wordt gek als hij iets ziet bewegen, dus daar ga je al. Middelgrote bijtschildpadden vreten zich in twaalf seconden dwars door de carrosserie van een tractor heen. Die lachen om zo’n speelgoedautootje...

***

Dijkshoorn ligt met zijn beste verhalen in de bibliotheek. Een pil van 342 pagina's. Hij kan nogal eens grof uit de hoek komen maar ik kan me van tijd tot tijd vinden in zijn ironie, absurdisme en woordspelingen behalve wanneer het over voetballen of wat voor sport dan ook gaat, sla ik met razend enthousiasme rigoureus de pagina's over.

Om enige indruk te geven een quote uit het hoofdstuk 'Ontvrienden'.
... Ontvrienden is het woord van het jaar geworden. Ikzelf vind het een heel lelijk woord. Fantasieloos, zoals meestal bij woorden met ont ervoor. Onthaasten bijvoorbeeld, ook al zo'n luguber woord dat vreselijke beelden oproept. Mannen met stropdassen en maatpakken die opeens op een bankje in het park naar de vogels zitten te kijken. Ontharen, zeg het woord en je voelt de pijn. Daar sta je als wanhopig moderne man in de badkamer, met je veel te jonge vriendin in de woonkamer. Je kijkt nog een keer naar je vertrouwde schaamhaar, voordat je met een korte ruk de hele boel in één keer van je ballen jast.
Ontvienden heeft iets gekunstelds. Ik vind dat hoofdpersonen uit de boeken van Voskuil het veel mooier zeggen. 'Luister, vrind, we hadden een mieterse tijd, maar hierbij zeg ik je de viendschap op. De manier waarop jij mijn fiancee hebt bejegend duid ik je euvel, amice!' Dat klinkt beter dan: 'Rob, je bent een moederneukende player. Ik ontvriend je.'
Je kunt ze zo bedenken, de toekomstige woorden van het jaar. Ontalcoholiseren. Ontarming van de derdewereldlanden. Ontlevenden van zieke geiten. Ontrijden met negenhonderd kilometer file voor je neus... (pag. 266)

Eerder gelezen: dijkshoorn kijkt kunst

Dijkshoorn
Nieuw Amsterdam Uitgevers

zaterdag 20 juli 2013

Beurs van Berlage

is een rijksmonument
in het centrum van Amsterdam
waar ooit de koopmansbeurs
de scepter zwaaide  
huist heden
een café

op de klokkentoren staan twee spreuken
Beidt Uw Tijd
en
Duur Uw Uur

ergo
wees waakzaam