woensdag 23 februari 2011

bofkont

                                                              dronken Willem viel
                                                         zonder dat hij het zelf wist
                                                                mooi in de prijzen

licht in de duisternis

                                                               schijnsel van de maan
                                                              verhult het ware gezicht
                                                                 des nachts duisternis

schedel van de bok

                                   door verkeerde sprong
                                viel de bok van zijn wagen
                                     en verloor zijn pruik

land van belofte

                                in de nevelen
                          bouwt zij haar utopie
                            tot de mist optrekt

illusie

                                                                  het is verbeelding
                                                             die werkelijkheid creëert
                                                                   tot wezenlijkheid

i.m. westerdoksdijk - poppenplezier

                                    waar ik verschijn zijn
                                  de poppen aan het dansen
                                     dus verdwijn ik weer

                                                  ***

                               eens was het daar zo pittoresk
                                  zo'n pittoresk mooi plaatje
                                de poppen hingen in de boom
                               men woonde er aan een paadje

 

leidseplein

                                                                 het is getekend
                                                         de schouwburg aller tijden
                                                             's mens eigen toneel

de gehangene

                           totaal stil-leven
                   de ultieme een-zaamheid
                          een vrije keuze?


 

in galop

de schimmelrijder
gaf zijn paard de sporen
vergat zijn uitslag
 

ziekte van buerger

 
                      een vriendin vertelt
                   wel roken of niet roken
                       dat's nu de queeste


het absolute

                                        sprong in het duister
                                    synchronisch immanentie
                                          en transcendentie

 

droombeeld

                                         in een roze wolk
                                  dreef een utopie voorbij
                                        zinsbegoochelend

 

lieverdjes

                dierbaar samenzijn
               is levensgenieten in
                   je eigen wereld

 

donderdag 17 februari 2011

route 66

volgens criteria bejaard
voor geen kleintje vervaard
swingt onbedaard
het leven door in volle vaart

dinsdag 15 februari 2011

hervonden

warend
langs wegen
van wezenlijke wijsheid

onz' levenselixer immer nabij
werven we
aan kracht en kruis

totdat we
met man en muis
tenonder gaan

we vallen ons te pletter
het droge zand
losjes door de vingers glippend

bloedend, zwetend en tranend
sporen van vlees'lijk vocht
achterlatend

gestriemd
door de gesel des levens
getekend in lichaam en ziel

ons fixerend
op luttele levensbehoeften
ons geheugen aller tijden
teniet doend

onze kosmische kern vergetend
en dan en dan...
na dit alles

verlaten we ons
karmisch gekanker
en vormt zich

een verlichtend vermogen
om harmonieus en inventief
evenwicht en energie te scheppen

en ons niet langer
te laten meevoeren
in het schip
van onze illusie

(1976)

zaterdag 12 februari 2011

hier en nu

Op de drempel van het heden
ruik ik de geur
zie ik het licht
hoor ik muziek
proef ik de sfeer
voel ik trilling
tast ik af

1976

carpe diem

Waar de duisternis der nacht
plaats maakt voor een nieuwe dag
voel ik jou
daar waar mijn hart klopt
mijn adem haalt
mijn bloed stroomt
mijn stof wisselt

1976