zondag 30 december 2018

van de oud en de nieuw


in een wereld waar kortzichtigheid hoogtij viert
het mensdom dwaasheid prefereert boven wijsheid

blindheid van het establishment
hedendaagse vertrutting der maatschappij

ingeruild voor vrijheid van meningsuiting
teloorgang van Het Woord en de bespiegeling

moge  daar

een mistig uitzicht
helder inzicht brengen

***
eS van eSSen