zaterdag 30 juni 2007

zintuigen voorbij

laat mij
stilte proeven
kosmische rust
genieten
mijn hart voelen
kloppend
in het ritme der tijd
op een plaats
die ruimtelijk
onbepaald onbeperkt is
in onbegrensd zien
oneindige luister
de geur mijner daden
daargelaten
mij voelen
transformerend
in een metafysisch veld
tastend
naar het levend geheel
van menszijn
in een energieveld
van trilling en eeuwigheid
 
(1976)

dinsdag 19 juni 2007

god is ...

van daar en ergens gekomen
een niets in het iets
ontkiemt het niets zich
wortelt
zet zich vast
en laat weer los
zich ontplooiend tot
een volledigheid van zijn
ik en de wereld
de wereld in mij
vervloeiend in kosmos
waar god geldt
mijn eigen god
de ik-god
en gebod niet is
rechten en plichten
regels en wetten
hun norm van bestaan
verliezen

(1976)

zondag 10 juni 2007

waakzame droom

mijn oor
te luister leggend
ogend naar de tijd
die geleidelijk voorbij gaat
in een driedimensionale ruimte
waar het transcendente vierde
besloten ligt
sluimerend
in de waakzame droom
van luister en zien
vertrouwend
in onbeperkte mogelijkheden
van groei
de evolutie der tijd
ongenaakbaar
en tevens aangetast
door destructie
weg
holistisch nu

(1976)

donderdag 7 juni 2007

kracht

                                                        deez' breed stenen muur
                                                     aarden wallen gracht ziet mijn
                                                            rots in de branding