donderdag 24 juli 2008

overpeinzing

Dacht ik nog wel bij de zomersluiting van mijn favoriete bridgeclub in een gat te vallen. Niets is minder waar. Onderling worden bridgemiddagen en  -avondjes georganiseerd in de privésfeer.
Dat betekent dat ik deze week dagelijks en meer dan normaal aan mijn bridgetrekken ben gekomen.
De pijnlijke consequentie hiervan is dat mijn schrijverij enigszins in het gedrang komt. Zelfs tijd te kort om een columnsitem te bedenken. Het wel en wee in de wereld laat ik even voor wat het is en in deze komkommertijd hou ik het mede gezien het fraaie zomerweer maar wat luchtig.
Ik heb een ongebonden afspraak met m'n gastcolumnist dat we elkaar wederzijds wekelijks een column toesturen. Zowel op elkaars website/log als op die van mij/hem.
Daardoor realiseer ik me de broodnodige vrijwillige stok achter de deur om me tot schrijven te dwingen en dat is maar goed ook deze zelfgekozen vrijblijvende verplichting.
Mijn eigen luiheid en gemakzucht kennende, doe ik anders helemaal niks meer.
Potverteren en rentenieren heb ik gereserveerd voor later, als ik voor eeuwig mijn ogen sluit.

donderdag 10 juli 2008

geboden

In mijn vorige column schreef ik over verboden. Hieraan relaterend, attendeerde een medeblogger mij op de geboden van de Codex Alimentarius. Een link naar het bijgevoegde filmpje deed mijn verbazing stijgen. Het hield mijn sceptische aard behoorlijk bezig. Na urenlang gegoogled en gelezen te hebben kwam ik tot de conclusie, de lezer zelf z'n gezonde verstand te laten gebruiken en aldus met de opgedane wijsheid wel of niet tot een standpunt te komen. Nu is mij allang bekend dat er op wereldschaal gigantisch met ons voedsel genetisch wordt gemanipuleerd, aldus... 
*** Codex Alimentarius -latijn voor voedselboek- is een verzameling standaards en richtlijnen met betrekking tot voedsel, productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. De commissie werd in 1962 door de Verenigde Naties opgericht als een intergouvernementele organisatie die zowel onder de verantwoordelijkheid van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) valt.
De
hoofddoelen van de Codex Alimentarius zijn:
* het beschermen van de gezondheid van consumenten
* het verzekeren van eerlijke handelspraktijken in de voedselhandel
* het bevorderen van harmonisering van alle voedselstandaarden, die opgesteld worden door internationale organisaties
De Codex Alimentarius stelt standaards en richtlijnen op voor alle vormen van voeding; consumentenproducten, halfproducten en grondstoffen. De meeste aandacht is er voor voedsel dat aan consumenten verkocht wordt. Naast normen voor specifiek voedsel, bevat de Codex Alimentarius algemene normen voor zaken als voedseletikettering, voedselhygiëne, additieven voor levensmiddelen, grenswaarden voor pesticiden en procedures om de veiligheid van voedselverwerking te beoordelen. Het bevat ook richtlijnen voor officiële import- en exportcontroles en certificatiesystemen voor voedsel.
De Codex Alimentarius wordt door de Wereldhandelsorganisatie gezien als de internationale autoriteit op het gebied van
voedselveiligheid  en consumentenbescherming.
Er wordt soms beweerd dat de Codex Alimentarius een napoleontische wet is, wat in zou houden dat alles wat niet expliciet door 'het Codex-reglement' is goedgekeurd automatisch verboden is. Echter, Codexnormen zijn geen wetten. Het zijn voornamelijk niet wettelijk geldende handelsnormen, waar internationaal consensus over bestaat. Ze zijn daarom erkend als handelsnormen door de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ze worden soms overgenomen door landen wanneer nationale wetgeving met betrekking tot voedselveiligheid ontbreekt of wanneer landen zelf geen mogelijkheden hebben een eigen beleid te ontwikkelen. Een wettelijke status volgt pas indien landen de Codexnormen in hun eigen wetgeving opnemen. De Codex Alimentarius is dus geen hogere autoriteit die deze normen zonder inspraak oplegt.
In Europa zijn de Europese richtlijnen en verordeningen (en de implementatie daarvan door de lidstaten in nationale wetgeving) bepalend voor wat er wel en niet mag op het gebied van voedsel en voedselveiligheid. Vaak komen deze richtlijnen overeen met de Codexnormen, soms ook niet.
In de Europese Unie zijn voedingssupplementen die vitaminen en mineralen bevatten al sinds 2002 onderworpen aan een Europese Richtlijn. In tegenstelling tot de Codex Alimentarius betreft dit wel wetgeving die nageleefd moet worden en die los van de Codex Alimentarius tot stand is gekomen. De Richtlijn omvat onder meer een positieve lijst van vitaminen- en mineraalverbindingen die in voedingssupplementen gebruikt mogen worden omdat de veiligheid ervan ondubbelzinnig is vastgesteld. Het ligt in de bedoeling de richtlijn uit te breiden met andere nutriënten die in voedingssupplementen voorkomen. Ook worden er binnenkort maximale doseringen vastgesteld voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen.

Maar... is alles wel zoals het lijkt...

Naast gewoon voedsel stelt Codex tevens normen en richtlijnen voor: voedingssupplementen, vitaminen en mineralen; gezondheidsclaims; biologisch voedsel; genetisch gemodificeerd voedsel; voedseletikettering; adverteren; voedseladditieven en pesticideresidu's. Echter, zoals we op onderstaand filmpje en website kunnen zien, blijkt op al deze gebieden overtuigend dat Codex in toenemende mate economische belangen –met name die van de farmaceutische en chemische industrieën– in plaats van de gezondheid van mensen voorop stelt. Vitamines, mineralen en kruiden zullen illegaal worden en verboden zijn. Eigen keuzes -biologisch of onbespoten voedsel tot je nemen- zullen niet meer gemaakt kunnen worden. Einde van de persoonlijke vrijheid.
De Codex Alimentarius wordt de grootste bedreiging van de mensheid genoemd.
Wie na bovenstaand verhaal geïnteresseerd is geworden, verwijs ik gaarne naar onderstaande links.


*** bron: Wikipedia

verboden


Zoals iedereen inmiddels zal weten, leven we op dit moment met een collectief kankergezwel, het snelwoekerende verbod.
Hadden we in de zestiger en zeventiger jaren onze vrijheden heroverd en leek het bestaan grenzeloos te zijn, zo wordt heden ten dage onze autonomie met voeten betreden, wat heet, zevenmijlslaarzen.
Censuur komt met rappe schreden nader. Vrijheid van meningsuiting al helemaal gereduceerd sinds Nederland zonodig in het kielzog van Amerika vaart.
Waar zijn de kritische columnisten en cabaretiers gebleven? Zijn ze mondschuw gemaakt? Of het onacceptabele verhaal van cartoonist Nekschot, die zomaar gearresteerd wordt, verdacht van het vervaardigen van beledigende cartoons.
Bovenal wordt er met onze privacy gerotzooid. Alles moet geregistreerd worden. Er is zelfs sprake van het inleveren van wangslijm opdat van iedere Nederlander een DNA profiel kan worden vastgelegd. We zijn niet meer veraf van een dictatuur en verworden tot een totalitair regime. De tactiek van verdeel en heers. De rijken nog rijker en de armen mogen creperen.
Welnu, om het u en mezelf wat makkelijker te maken heb ik gegoogled en ben op zoek gegaan naar de verboden van de laatste twee jaren.
Kijk en huiver van deze rij die almaar langer schijnt te worden.

Onze lijst verboden en gewenste verboden in 2007. Gratis en helemaal voor niks permanent aangevuld met verboden en gewenste verboden uit 2008. Zo lang het mag en niet verboden is. Mocht u nog een verbod tegenkomen, de comments staan open.

2008:
Januari:


 • Kamermeerderheid voor verbod op vuurwerk.
 • SIOE Nederland wil verbod op Lucaswashier.
 • Schouwen-Duiveland verbiedt dieren in de bebouwde kom.
 • Verbod op trommelen bij NAC-Breda.
 • Partij voor de Dieren en PvdA willen hand in hand een verbod op grote zoogdieren in dierentuinen.
 • Advocaat wil verbod op stukje GeenStijl
 • Netlog.nl verbiedt een oproep tot een legale demonstratie.
 • gristen Arie Slob trekt een oud voornemen voor een verbod op blowen in de openbare ruimte maar weer eens uit de kast.
 • Gemeente Winterswijk verbiedt sierstickers op afvalcontainers.
 • Skybeamers zijn binnenkort verboden in Cuijk.
 • PvdA en SP willen een verbod op pelsdierfokkerijen.
 • De politiestaat is weer een stapje dichterbij met een verbod op vrijheid van meningsuiting.
 • Groep verontruste moeders wenst een verbod op vrije sluitingstijden in de horeca.
 • School in Doetinchem wil een verbod op een ‘bepaald computerspel’ nadat twee leerlingen op zondag voor duizenden euro schade aanrichtten.
 • Onderwijsbond wil verbod op een website waar leerlingen hun meesters en juffen kunnen beoordelen.
 • Gemeente Tiel wil een verbod op houseparty omdat er signalen zijn dat Molukkers de boel komen verzieken.
 • Afdeling Friesland van Koninklijke Horeca Nederland wil een verbod op zuipcaravans.
 • Fabrikanten willen een verbod op online scrabble.
 • Gemeente Den Haag wil een verbod op het voederen van eenden.
 • GroenLinks wil de plastic tas verbieden.
 • Maastricht verbiedt buiten-dj’s tijdens het carnaval.
 • Gemeente Midden-Delfland verbiedt touwtrekwedstrijd.
 • Verbod op hard varen met de jetski op de Maas.
 • PvdA burgmeester wil bier in sportkantines verbieden.
 • Gemeente Amersfoort verbiedt het zich bevinden op schoolterreinen tijdens de jaarwisseling.
 • EU verbiedt snoep met speelgoed.
 • Verbod op glas in gemeente Lingewaard tijdens carnaval.
 • Minister van Jeugd en Goede Zeden Rouvoet wil verbod op Deep Throat avond met BNN en VPRO.
 • Tweede Kamer wil verbod op circusdieren.
 • Bunschoten doet blowen op straat verbieden.
 • Hirsh Ballin wil internet-goksites verbieden.
 • Vanaf nu is het verboden om op praalwagens mee te liften. Boete 135 euro.
 • Poortje Pik wordt verboden in Baarle-Nassau.
 • Europarlementarier wenst een verbod op terrasverwarming.
Februari:
 • Ook Loon op Zand voert een openbaar blow verbod in.
 • Amsterdams stadsdeel De Baarsjes verbiedt tegen alle regels in het gebruiken van een naam op een weblog.
 • Verschillende Brabantse verboden op harde muziek en alcoholgebruik tijdens de carnavalsoptocht.
 • Biefstuk wordt duurder vanwege een verbod op het importeren van Braziliaans vlees.
 • Minister Donner wil verbod op ouderen die niet leren.
 • Rotterdam doet aan symbool-politiek en voert een niet te controleren verbod op openbaar vervoer voor aso-jongeren in.
 • Greenpeace eist bij de Raad van State een verbod op genentisch gemanipuleerde mais.
 • Steeds meer gemeenten voeren een verbod op de rooftas in.
 • Gemeente Amsterdam doet auto’s van voor 1992 in de stad verbieden.
 • Partij voor de dieren wil een verbod op de verkoop van vissenkommen.
 • Ministerie van Justitie eist verbod op paintballen voor minderjarigen.
 • Kabinet wil een verbod op bivakmutsen en boerka’s in het openbaar vervoer.
 • Rechter verbiedt het verbod op samenscholen.
 • EU wil verbod op verfafbijtmiddel met dichloormethaan.
 • De Maastrichtse Voetbal Vereniging verbiedt alcohol in het eigen stadion.
 • Helft van Nederlandse bevolking is voor een verbod op plastische chirurgie voor het vijfentwintigste levensjaar.
 • Iran wil verbod op Wilders-film.
 • Minister Guusje ter Horst wil verbod op groepen, gevormd door lieden die als raddraaiers bekend staan.
 • Tineke Huizinga wil verbod op hardrijdende trams.
 • Directeur luchthaven Lelystad verlangt van minister een verbod op ultra-light vliegtuigjes.
 • Ondanks dat de gemeente Almelo een bruisende binnenstad verlangt, verbiedt het een terras van vijf tafels en dertien stoelen bij een restaurant.
 • PvdD wil een verbod op het traditionele ganstrekken in Limburg, waarbij mannen te paard de kop van een dode gans trekken.
 • Boek over de beursgang van Worldonline en Nina Brink verboden.
 • Ook Indonesische moslimgroepering eisen een verbod op Wilders-film.
 • Wijnand Duyvendak vermoedt dat horeca-ondernemers straks als service voor buitenrokers warmte zuilen gaan plaatsen en eist een verbod op die dingen.
 • Verbod op stickerverbod op vuilcontainers.
 • Zwembad in Zwolle verbiedt uit angst voor omzetverlies de burkini.
 • SIOE Nederland wil Tegen-Wildersfilm verbieden.
 • Nu ook verbod op meel en eieren tijdens luilaknacht in Heemskerk.
 • Woningcorporatie in Helmond verbiedt het voeren van ganzen en eenden.
 • Locoburgemeester Haarlem verbiedt voetbalwedstrijd uit angst voor rellen.
 • Hirsh Balin wil growshops verbieden.
 • kabinet wil verbod op gewelddadige computergames.
Maart:

 • CDA poogde Wildersfilm te gebiedsverbod geven.
 • Borne gaat feestjes verbieden
 • SC Heerenveen wil verbod op blote buiken tijdens voetbalwedstrijden.
April:

 • Speeltuin verbiedt buiten roken.
 • Kabinet verbiedt ALLE paddo’s
 • SGP wil popmuziek verbieden 
 • Kankerinstituut wil verbod op zonnebanken voor jeugd onder de 18. 
Mei:

Juli:
 • Het genieten van een sigaretje in de kroeg is verleden tijd.   

2007:
* Bronvermelding:  http://www.lucaswashier.nl/?page_id=5534