donderdag 26 november 2015

mijn naam is Pluto

ik ben pluto
god van de onderwereld
gezeten op een troon van mensenbeenderen
mijn zegewagen getrokken door zes paarden

ik ben heer en meester in mijn rijk
onderdrukking is de taak
mij op het lijf geschreven
uitverkozen om mijn stille dwingen
straal ik macht en kracht

een ieder is onder de indruk
van mijn overweldigende optreden
onderdrukkend en over lijken gaand
sidderen en beven vriend en vijand
aangetast door mijn fluïdum

grenzeloos is mijn overheersing
destructie is mijn wapen
confronterend en transcenderend
anarchistisch schoppend tegen mens en kosmos
ramp en tegenspoed als uitgesponnen fantasieën

mijn scheppingsverhaal is middelpuntvliedend
ondergronds en ondermijnend
te vuur en te zwaard verwoestend ziel en zaligheid
opgewonden door verkrachting, lustmoord en waanzin
regeer ik over misdaad, verdeel en heers

ring van macht smedend in vulkanisch vuur
beheers ik mutaties en transmuteer
tot stof der aarde
als tiran, fanaticus en geweldenaar
voer ik het schrikbewind

de mens tot atoom-splitsing aangezet
creëer ik titanische krachten
het wezen mijner heerschappij is diep en duister
diep penetrerend mijn vermogen

ik ben pluto
god van de onderwereld

zaterdag 21 november 2015

Armand

trouw aan zichzelf en zijn idealen
protestzanger Armand
niet meer hier

in een van onze dagbladen sprak hij ooit over de dood: 
'wat is nu helemaal het leven?
leven is elke morgen wakker worden 
en je wordt veel vaker wel wakker dan niet wakker
want dat gebeurt maar één keer 
daar moet je je dus vooral niet te druk over maken' 

en zo geschiedde...

zondag 15 november 2015

barbaars

zaait dood en verderf
in naam van allah akbar
voor een illusie

***