woensdag 29 december 2010

superieure kennis

      Faust beter dan god
sloot een pact met de duivel
     en verkocht zijn ziel

walpurgisnacht

                                                  de heksensabbat
                                           wederkomst op de aardbol
                                               nacht van de vrijheid

 

uranus

                                                                      onafhankelijk
                                                           als een arend in zijn vlucht
                                                                 watermans vrijheid

toverlantaarn

                                                                    licht in het duister
                                                               bespiegeling van de geest
                                                                     duidelijk zichtbaar
                                                 

bewustgeworden

                         toen de zondvloed kwam
                     werden mens en dier gedoopt
                              een wereld bewust

 

luchtspiegeling

                                                              dit duinkonijn kan
                                                            een fata morgana zijn
                                                              in een zandwoestijn

geraakt

                                                            stervend op het pad
                                                        een aangeschoten konijn
                                                                  myxomatose

visualiseren

                                                                       laterale blik
                                                            observerend het geheel
                                                             laat zich niets ontgaan

esmeralda

                 de spaanse schone
      een jeugd van twaalf ambachten
                   niet ongelukkig

(1966)