maandag 25 november 2013

25

zilver is volbracht
vrijheid in verbondenheid
only rock n roll                         SS

vrijdag 22 november 2013

buitensporig

je ziet ze wel maar hoort ze niet
brengen me nooit in diskrediet
weergaloos onovertroffen
exclusief en expliciet
sluipen ze over graniet
mijn unieke bommelsloffen
 
 

zondag 17 november 2013

volle maan

                                                                       avond gevallen
                                                          de maan schijnt door de bomen
                                                                    tijd voor zwarte piet


speciaal pietenrijm

wijs of zot
ik mis de nodige zelfspot

komt ie wel komt ie niet
eindeloze dialoog nu en in verschiet


woensdag 13 november 2013

schaduwzijde

bloedend voor dit lied
                                                        grafschrift van gebroken droom
                                                                    deze stille schreeuwMarillion: script for a jester's tear

maandag 11 november 2013

the sky is the limit

oeverlanden
langs het nieuwe meer
daar ontmoet je
 
door mij vermeende
het blijken
schotse hooglanders te zijn 
 
speurende
cruisende mannen
op zoek naar hun gerief
 
ruw verstoord
verschijnt daar plots
aan de horizon
door het struweel
 
amsterdams grote trots
de monsterlijke zuidas
 
wtc 
commercieel centrum
bij uitstek
 
zo'n dikke 300 bedrijven
30 diverse nationaliteiten
zijn gevestigd in dit
world trade center
 
ik wend me weder af
 
 
e-toren
 

donderdag 7 november 2013

daar komt de kleine boze wolf


haal hem onderuit
roept de toeschouwer luidkeels
jij held of lafbek


zondag 3 november 2013

God is niet groot

Na het lezen van God als misvatting van de Britse etholoog en evolutiebioloog Richard Dawkins, ligt God is niet groot enigszins in dezelfde lijn.
Oftewel aldus New York Post: een duivelsgoed boek over religie.

Van de cover:
Christopher Hitchens trekt in God is niet groot  fel van leer tegen de godsdienst. Door nauwkeurige studie van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat religie niet meer is dan een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de maatschappij verziekt, ze is een oorzaak van gevaarlijke seksuele repressie. Helder legt Hitchens uit waarom het beter is het leven te baseren op de seculiere wetenschap en de redelijkheid.
God is niet groot is stilistisch briljant, geestig, boos, onredelijk, overtuigend, erudiet en scherpzinnig – een boek om in één adem uit te lezen.

***
Een boek, zeer de moeite waard, waarover diep is na te denken.
Zoals gewoonlijk laat ik de schrijver zelf graag aan het woord in enige treffende passages cursief geciteerd:

Religie is mensenwerk. Zelfs zij die haar hebben gemaakt, kunnen niet instemmen met wat hun profeet, heiland of goeroe echt heeft gezegd of gedaan. En zij kunnen al helemaal niet hopen dat ze ons iets kunnen meedelen over de 'betekenis' van latere ontdekkingen en ontwikkelingen die, toen ze werden gedaan respectievelijk begonnen, door hun religie werden tegengewerkt of gehekeld. En toch beweren gelovigen te weten! Niet gewoon te weten maar álles te weten. Niet alleen te weten dat God bestaat en dat hij de hele onderneming heeft gecreëerd en er toezicht ophoudt, maar ook te weten wat 'hij' van ons verwacht - van ons eten en onze plechtigheden tot onze seksuele moraal ... pag 19

Het bewijs dat religie door de mens ingesteld en antropomorf is, wordt ook geleverd door het feit dat het doorgaans een product van mannen is. De thora, het heilige boek dat het langst ononderbroken in gebruik is, gebiedt hem die haar naleeft zijn schepper iedere dag te danken dat hij niet als vrouw is geboren. (Dat roept een prangende vraag op: wie anders dan een slaaf bedankt zijn meester voor wat de meester heeft besloten zonder de moeite te nemen hem te vragen wat hij er zelf van vindt?) ...  pag 63

Gewelddadig, irrationeel, racistisch, primitief en onverdraagzaam, omgeven door onwetendheid, vijandig tegenover vrij onderzoek, minachtend ten aanzien van vrouwen en frustrerend voor kinderen: het georganiseerde geloof heeft heel wat op zijn kerfstok ... pag 65

hoofdstuk 15 - Religie als erfzonde
Om verschillende redenen is religie niet alleen amoreel maar ook immoreel. De fouten en misdaden moeten niet in het (soms voorbeeldige) gedrag van haar gelovigen gezocht worden maar in haar beginselen. Daaronder vallen:
* Het de onwetende en goedgelovige voorspiegelen van een verkeerd wereldbeeld
* De doctrine van het bloedoffer
* De doctrine van het zoenoffer
* De doctrine van de eeuwige beloning en/of straf ... pag 217

hoofdstuk 7 - Openbaring: het Oude Testament is een nachtmerrie...
In een briljante vertolking lees je in dit hoofdstuk over de Tien Geboden met de nodige bewijzen dat er niet aan te twijfelen valt dat dit mensenwerk is. Gevolgd door een knap bijbelse explicatie van gedegen onderzoek waaronder vele gruwelijkheden zoals bloedvergieten als zoenoffer, geweld en strijd.

***

Eind 2012 stierf de schrijver aan de gevolgen van slokdarmkanker. Over zijn pijn en naderende dood heb ik eerder een item geplaatst op mijn blog:  sterfelijk
Straf van God, zeiden zijn gelovige tegenstanders.

De moeite waard om eveneens het exposé te lezen van Max Pam op zijn website.

God is niet groot
Christopher Hitchens
Meulenhoff

vrijdag 1 november 2013

Scharrebier

                                                                 scherp schraal en dun
was het scharrebier
gedronken door
plebs en gepeupel

het bier is best
in café Scharrebier
te midden van het
scheepvaartkwartier