zondag 3 november 2013

God is niet groot

Na het lezen van God als misvatting van de Britse etholoog en evolutiebioloog Richard Dawkins, ligt God is niet groot enigszins in dezelfde lijn.
Oftewel aldus New York Post: een duivelsgoed boek over religie.

Van de cover:
Christopher Hitchens trekt in God is niet groot  fel van leer tegen de godsdienst. Door nauwkeurige studie van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat religie niet meer is dan een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de maatschappij verziekt, ze is een oorzaak van gevaarlijke seksuele repressie. Helder legt Hitchens uit waarom het beter is het leven te baseren op de seculiere wetenschap en de redelijkheid.
God is niet groot is stilistisch briljant, geestig, boos, onredelijk, overtuigend, erudiet en scherpzinnig – een boek om in één adem uit te lezen.

***
Een boek, zeer de moeite waard, waarover diep is na te denken.
Zoals gewoonlijk laat ik de schrijver zelf graag aan het woord in enige treffende passages cursief geciteerd:

Religie is mensenwerk. Zelfs zij die haar hebben gemaakt, kunnen niet instemmen met wat hun profeet, heiland of goeroe echt heeft gezegd of gedaan. En zij kunnen al helemaal niet hopen dat ze ons iets kunnen meedelen over de 'betekenis' van latere ontdekkingen en ontwikkelingen die, toen ze werden gedaan respectievelijk begonnen, door hun religie werden tegengewerkt of gehekeld. En toch beweren gelovigen te weten! Niet gewoon te weten maar álles te weten. Niet alleen te weten dat God bestaat en dat hij de hele onderneming heeft gecreëerd en er toezicht ophoudt, maar ook te weten wat 'hij' van ons verwacht - van ons eten en onze plechtigheden tot onze seksuele moraal ... pag 19

Het bewijs dat religie door de mens ingesteld en antropomorf is, wordt ook geleverd door het feit dat het doorgaans een product van mannen is. De thora, het heilige boek dat het langst ononderbroken in gebruik is, gebiedt hem die haar naleeft zijn schepper iedere dag te danken dat hij niet als vrouw is geboren. (Dat roept een prangende vraag op: wie anders dan een slaaf bedankt zijn meester voor wat de meester heeft besloten zonder de moeite te nemen hem te vragen wat hij er zelf van vindt?) ...  pag 63

Gewelddadig, irrationeel, racistisch, primitief en onverdraagzaam, omgeven door onwetendheid, vijandig tegenover vrij onderzoek, minachtend ten aanzien van vrouwen en frustrerend voor kinderen: het georganiseerde geloof heeft heel wat op zijn kerfstok ... pag 65

hoofdstuk 15 - Religie als erfzonde
Om verschillende redenen is religie niet alleen amoreel maar ook immoreel. De fouten en misdaden moeten niet in het (soms voorbeeldige) gedrag van haar gelovigen gezocht worden maar in haar beginselen. Daaronder vallen:
* Het de onwetende en goedgelovige voorspiegelen van een verkeerd wereldbeeld
* De doctrine van het bloedoffer
* De doctrine van het zoenoffer
* De doctrine van de eeuwige beloning en/of straf ... pag 217

hoofdstuk 7 - Openbaring: het Oude Testament is een nachtmerrie...
In een briljante vertolking lees je in dit hoofdstuk over de Tien Geboden met de nodige bewijzen dat er niet aan te twijfelen valt dat dit mensenwerk is. Gevolgd door een knap bijbelse explicatie van gedegen onderzoek waaronder vele gruwelijkheden zoals bloedvergieten als zoenoffer, geweld en strijd.

***

Eind 2012 stierf de schrijver aan de gevolgen van slokdarmkanker. Over zijn pijn en naderende dood heb ik eerder een item geplaatst op mijn blog:  sterfelijk
Straf van God, zeiden zijn gelovige tegenstanders.

De moeite waard om eveneens het exposé te lezen van Max Pam op zijn website.

God is niet groot
Christopher Hitchens
Meulenhoff

3 opmerkingen:

 1. Oooo, als zijn tweede boek zo goed is als zijn eerste, dat ik ademloos heb gelezen, dan hoort het beslist ook in mijn boekenkast! Bedankt voor de tip es, en je knappe recensie!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Sorry, ik bedoelde dat van Christopher Hitchens , jammer genoeg gestorven als ik het goed begrijp...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als weldenkend mens slaak je een diepe zucht wanneer je het boek uiteindelijk dichtslaat. Mocht je (nog) niet van je geloof gevallen zijn dan is er alle aanleiding om daar eens goed over door te denken.
  Ik weet dat er in de bijbel (of andere heilige geschriften) niet veel goeds staat maar hier alles op een rijtje gezet maakt veel duidelijk.

  BeantwoordenVerwijderen