donderdag 27 juni 2013

zomerbridge

Aangezien mijn vaste bridgeclub een zomerstop heeft van drie maanden en ik toch nooit op vakantie ga -mijn leven is al één grote vakantie- én graag mijn dinsdagavond gewoontegetrouw bridge, heb ik op hetzelfde speeladres drie jaar geleden de zomerbridge ingesteld.
Bovendien moet ik er niet aan denken om in een gat te vallen of mij achter de geraniums te wanen want, zoals reeds in een eerdere column over hangouderen geschreven, voor je 't in de gaten hebt, beland je met gevaar voor eigen leven in de bejaardengevangenis.
Wat aanvankelijk werd voorspeld als onbegonnen werk is, zo wordt mij door deze en gene ingefluisterd, een groot zomerbridgesucces geworden.
Mede dankzij de rechter aangeboden hand van Robérto die met zijn geavanceerde bridgemates en adequate uitslagen de organisatie tot een feest maakt.

... een eerste indruk ...

... wordt vervolgd ...
***
voor de geïnteresseerden onder ons: aan de bridgetafel

maandag 24 juni 2013

Identiteit

Van de cover:
... Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling.
Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen...

***

Identiteit is een vervolg op Verhaeghes bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid en zijn al even succesvolle Het einde van de psychotherapie.
Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Gent. Met Tussen hysterie en vrouw (1996) en Over normaliteit en andere afwijkingen (2002) won hij internationale erkenning als Freud- en Lacankenner. Met Liefde in tijden van eenzaamheid (1998), een kritische analyse van de hedendaagse verhoudingen tussen man en vrouw, brak hij door naar een algemeen publiek...

Het boek is opgesplitst in acht hoofdstukken en een intermezzo:
1. Identiteit
2. Ethiek: van zelfrealisatie naar zelfverloochening
3. Jongens en wetenschap: de maakbare mens
4. Het wezen van de mens?
Intermezzo: Maatschappij en stoornis
5. De Enron-maatschappij
6. Identiteit: machteloze maakbaarheid
7. De nieuwe stoornissen: Rank en Yank
8. Het goede leven

Heldere betogen vormen dit boek. In hoofdstuk 6 een treffend thema met als titel 'fopspeenjongeren'.

http://www.mrwonkish.nl/paul-verhaeghe-identiteit-boekbespreking-vpro-video

Auteur: Paul Verhaeghe
Identiteit
Uitgever: De Bezige Bij

zaterdag 22 juni 2013

tabula rasa

geen wit zonder zwart
in polariteit vereend
totaal evenwichtde Maas...

 
door Jeer
 

 

 
streng als een regent

regent regen tot strengen

aaneengeregen

vrijdag 21 juni 2013

huize Van Loon

in tijd gestold
staat daar vorstelijk
aan de Keizersgracht
huize Van Loon
loon van een
eeuwenlange dynastie
familie van regenten
heerste op de troon

haar tred verlicht
in marmeren hal
beweegt zij zich
door chique salons
familieportretten
kijken op haar neer
omringd door
zilver goud brons

door de klassieke tuin
wonder van
kalmte en rust
esthetiek symmetrie
schrijdt ze naar het koetshuis
wereld van verwerk'lijking
der late gouden eeuw
van schoonheid en magie 
 
op voorstel van Eijlders
werden dichters uitgenodigd
om met woorden
aan dit cultureel erfgoed bij te dragen

woensdag 12 juni 2013

waarover spraken zij

tussen de stille graven
onontkoombaar
onafwendbaar
onherroepelijk
ligt onze toekomst
transformatie van de
ultieme vergankelijkheid

laat ons echter
voorlopig
in dit aards bestaan
het leven volop genieten                                                begraafplaats Sint Barbara

dinsdag 11 juni 2013

dijkshoorn kijkt kunst

In vogelvlucht ging ik door zijn boek en betrapte me regelmatig op een sardonische grijns vanwege zijn -soms- hilarische teksten bij de kunstwerken.

Van de cover:
... Een willekeurig museum. Bezoekers volgen de pijlen op de vloer en hebben een koptelefoon op hun hoofd. Een stem zegt: 'De schedel staat voor vergankelijkheid' of 'Let ook op het engeltje in de linkerbovenhoek'. Dertig hoofden draaien tegelijk naar links.
Dat wilde Nico Dijkshoorn ook wel eens: de blik sturen.
Voor het Kröller-Müller Museum stelde hij een succesvolle audio-rondleiding samen. Hij schreef nieuwe teksten bij kunstwerken en sprak die zelf in. In dit boek gaat hij verder. Dijkshoorn kijkt kunst. En als je met hem hebt meegekeken, kijk je nooit meer hetzelfde...

***

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/194815

Nico Dijkshoorn
Dijkshoorn kijkt kunst
uitgeverij: Contact

zondag 9 juni 2013

schuimlappen - geelverbrakers

Toen mijn oudste vriendin Stella -een vriendschap van reeds 57jarige duur- mij de email  van haar zoon Daniël (pianist) doorstuurde en ik de tekst las, raakte ik onmiddellijk als Jungliefhebber geïnteresseerd.

Inhoudelijk:
Bovenstaande woorden zult U niet direct associëren met een klassiek liedrecital.
"Hondenmepper, godenlikker!" evenmin waarschijnlijk.
Dat gaat echter veranderen nadat u zondag de cyclus "veel liefs uit polyfrenia" van Jan Slothouwer hebt horen uitvoeren door mij en mijn lieftallige echtgenote. Deze intens poëtische cyclus op eigen teksten schuwt het grote gebaar niet, noch vet aangezette metonymieën of onverbloemde uitingen van jungiaanse zelfanalyse.
En dat zomaar op een stille zondagochtend in een kelder op de wallen! Aanvankelijk was dit gebeuren gepland in de majesteitelijke zaal van het Bethanienklooster, echter het bestuur aldaar meende er goed aan te doen, voor die dag een dubbele boeking te maken, en verwees ons vriendelijk naar het aangrenzende souterrain.
Misschien komen deze nieuwgeschreven parels daar zelfs nog wel het best tot hun recht...mis het niet, U bent hier getuige van de levende muziek(en literatuur-)geschiedenis en zult een onvergetelijke ervaring rijker de ruimte verlaten.
Aan onze inzet zal het niet liggen:
Zondag 9 juni 11.00u Barndesteeg 6a. Jan Slothouwer:
-Veel liefs uit polyfrenia (sopraan, piano),
-vijf archetypen van het collectief onderbewustzijn (piano solo) en
-Kind, poëtisch drama in 6 hoofdstukken voor verteller, altviool en piano, door
Sabine Wüthrich, sopraan, Thijs Maas, verteller, Esther Apituley, altviool en mijnzelf, piano. TOEGANG GRATIS.

Tot dan!!!..met een vriendelijke groet, Daniel Kramer

"en daar was de grijswildeman-waarwandelen in ongetelde schreden"


***

Mijn gang was hedenochtend 'vroeg' -voor mij midden in de nacht- richting Bethaniënklooster
Met een onvergetelijke ervaring rijker verliet ik anderhalf uur later het pand.
Tekst van Jan Slothouwer, bovenal zeer poëtisch en inspirerend.

Helaas registreerde mijn overgevoelige camera een lichte brom als achtergrondgeluid...


 

zondag 2 juni 2013

belevingsmomenten

 
deze natuurbelevingstocht
is een ontspanningsmoment bij uitstek
van heus belevingsmoment
naar ultiem geluksmoment
een transparant helderheidsmoment
waar een verwenmoment een culinair belevingsmoment wordt
het twijfelmoment tot groeimoment transcendeert 
wanneer het waarheidsmoment is aangebroken
 
 bent u al getrickerd door dit nevelmoment der belevenismomenten
er gaat een belevingswereld voor u open
 
kromme teen momenten