maandag 24 juni 2013

Identiteit

Van de cover:
... Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling.
Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen...

***

Identiteit is een vervolg op Verhaeghes bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid en zijn al even succesvolle Het einde van de psychotherapie.
Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Gent. Met Tussen hysterie en vrouw (1996) en Over normaliteit en andere afwijkingen (2002) won hij internationale erkenning als Freud- en Lacankenner. Met Liefde in tijden van eenzaamheid (1998), een kritische analyse van de hedendaagse verhoudingen tussen man en vrouw, brak hij door naar een algemeen publiek...

Het boek is opgesplitst in acht hoofdstukken en een intermezzo:
1. Identiteit
2. Ethiek: van zelfrealisatie naar zelfverloochening
3. Jongens en wetenschap: de maakbare mens
4. Het wezen van de mens?
Intermezzo: Maatschappij en stoornis
5. De Enron-maatschappij
6. Identiteit: machteloze maakbaarheid
7. De nieuwe stoornissen: Rank en Yank
8. Het goede leven

Heldere betogen vormen dit boek. In hoofdstuk 6 een treffend thema met als titel 'fopspeenjongeren'.

http://www.mrwonkish.nl/paul-verhaeghe-identiteit-boekbespreking-vpro-video

Auteur: Paul Verhaeghe
Identiteit
Uitgever: De Bezige Bij

1 opmerking:

  1. Interessant te lezen in hoeverre oorzaak en gevolg je leven bepaalt.

    BeantwoordenVerwijderen