donderdag 26 september 2013

het schaap en de geit

hier is dan Barney
een flinke vent met ballen
laat hem maar schuivendaar heb je een mens
ik sta al op de uitkijk
 en wie kijkt naar wie


dinsdag 24 september 2013

les trois vierges

huize Aerdenhout
op een gewone maandag
dierbaar samenzijn
louter een ogenblik van
levendige herkenning
 

zondag 22 september 2013

Stand-up filosoof

Van de cover:
Stel René Gude een vraag en hij geeft origineel antwoord vol humor en filosofische wijsheid. Het maakt Gude tot misschien wel de meest spraakmakende Nederlandse filosoof van dit moment. Hij maakt deel uit van filosofisch elftal van Trouw, geeft lezingen op Lowlands, spreekt in filosofische cafés, treedt op bij TEDx en schrijft vaak in Filosofie Magazine, het tijdschrift waarvan hij hoofdredacteur was voordat hij als directeur bij Internationale School voor Wijsbegeerte aantrad. En hij heeft nog maar één been. Het andere werd een jaar geleden geamputeerd, toen de kanker terugkeerde. Toch zal hij ook dit jaar tijdens de Filosofienacht weer aan stand-up philosophy doen: losjes improviserend de (levens)vragen van het publiek beantwoorden door te putten uit de opgedane wijsheid en de schatkamer van de filosofie.
Voor dit boek vuurde Wilma de Rek, journalist van de Volkskrant, honderden vragen af op René Gude. Ze gaan over leven, liefde, cynisme, kennis, aardigheid, de ander, de naderende dood, de (on)tembare ziel, diep-menselijke emoties en veel meer.

***

In zestien hoofdstukken legt de schrijver uit hoe we het met de dingen, elkaar en met onszelf uithouden. Aan de orde komen respectievelijk: het wereldbeeld, de mens, de ziel, de verandering, de ander, de liefde, religie, leiderschap, politiek, ambitie, leren, aardigheid, moraal, ondeugden, optimisme en tenslotte de dood.
Een passage waar ik me in kon vinden ging over de hoofse liefde.

enige citaten (cursief):
vraagstelling: ... dus het dwalen heeft iets moois...
... Ja, en misschien is dat ook de reden dat ik de hoofse liefde leuk vind. Het is namelijk de ultieme cultus van dit gedwaal. Hoofse types vinden het verrukkelijk om een beetje om hun liefde heen te dwalen. Zo koesteren ze de liefde zonder hem te willen bevredigen. Die hoofse liefde is in zeker opzicht fantastisch: je pakt een van de diepste menselijke aandriften en die ga je tot in het oneindige cultiveren en esthetiseren. Je wilt niet dat het tot een lichamelijk treffen komt, want zodra je dat toestaat rekent de biologische werkelijkheid als het ware af met de culturele, en dat is natuurlijk zonde van alle energie die je erin gestoken hebt. Daarom duwen mensen als Petrarca die van zich af... pag. 69

Of zoals ikzelf ooit in een senryu over de 'onbereikbaarheid' der hoofse liefde schreef, evenals tik van de molen en don Quichot

In datzelfde hoofdstuk over liefde:
vraagstelling: ... dus niks wederhelft. Niks symbiose. Weg met het model van Romeo & Julia, Hella en Freek, Connie en Ischa, Connie en Hans...
... Ik hou juist van de nabijheid van ongelijke dingen, want zo cultiveer ik mezelf, er is een permanente drang me te verbeteren. Door de ander de ander te laten zijn, krijg ik altijd een perspectief dat ik zelf niet bedacht zou hebben. En verder geloof ik heel erg in trouw. De winst van trouw is dat je binnen een veilige omgeving een dynamische band opbouwt die het je mogelijk maakt om iets wat bijna onveranderlijk is, namelijk je eigen biologische implicaties, toch vorm te geven. Het niet één worden, dat is het streven... pag. 69

Stand-up filosoof. De antwoorden van René Gude
auteur: Wilma de Rek
ISVW uitgevers

donderdag 19 september 2013

Paleis van Justitie

 
 vandaag heeft het hoofd van 'ons onderdanen'
het Paleis van Justitie op het IJdok officieel geopend
goede reden om dit megalomane gebouw
met zijn protserige uitstraling
 voor deze curiositeit
vast te leggen
 
 
 

Einde van de Wereld


maandag 16 september 2013

sterfelijk


Van de cover:
... Tijdens zijn Amerikaanse boektournee voor Hitch-22 stort Christopher Hitchens in zijn hotelkamer in New York in elkaar met een schurende pijn op de borst. Hij wordt direct overgebracht naar een ziekenhuis, moet zijn tournee afbreken en al snel blijkt dat hij slokdarmkanker heeft. Vervolgens ondergaat hij alle soosrten van behandeling.
Sterfelijk is een bloedeerlijk verslag van de verwoestingen door de ziekte en een analyse van de etiquette rond ziek-zijn en kanker.
Sterfelijk is de coda van een leven dat bestond uit uitzonderlijk verhitte debatten en weergaloos proza. In deze eloquente confrontatie met sterfelijkheid, geeft Hitchens een menselijk gezicht aan een slopende ziekte die velen treft...

***

Boeiend essay van een Brits-Amerikaans denker over zijn aftakeling, pijn en naderende dood.

Christopher Hitchens
Sterfelijk
vertaling: Richard Kruis
uitgeverij: J.M. Meulenhoff

zondag 15 september 2013

woensdag 11 september 2013

dodenakker

een dodenakker van verzetsstrijders
in al zijn rust en vree
ligt verscholen in de Kennemer duinen
van Overveen
 
 
 
3D-opname van Walter Kok

 
ook mijn geliefde Schubert mag hier niet ontbreken 
 
 
om het leven in al zijn omvang te aanschouwen
is het daarna goed toeven op terras Parnassia
sjokkende meute
gillende kinderen
schijtende honden
... en een tripel aan de lippen
ach, het blijft genieten...
 

zondag 8 september 2013

God als misvatting

Richard Dawkins, een Brits etholoog en evolutiebioloog, schreef een controversieel boek: God als misvatting.
Sowieso heb ik me altijd afgevraagd hoe het mogelijk is dat op basis van kerk of religie groepen mensen hun goddelijke zinnetje kunnen doordrammen en op deze wijze politiek of op staatsniveau hun heilige poot aan de grond krijgen, want religie móet gerespecteerd worden. Ik meen me toch te herinneren dat scheiding van kerk en staat een fundamenteel uitgangspunt is in het westen.

Of zoals wijlen Douglas Adam formuleerde tijdens een speech:
*** Religie [...] heeft in haar kern bepaalde ideeën die wij heilig of gewijd of hoe dan ook noemen. Dat betekent het volgende: 'Hier hebben we een denkbeeld of een notie waarover je niets onaardigs mag zeggen; dat mag gewoon niet. Waarom niet? Omdat het gewoon niet mág!' Als iemand stemt voor een partij  met opvattingen die je niet deelt, staat het je vrij daarover zoveel te discussiëren als je wilt; iedereen zal zo zijn steentje bijdragen aan dat debat, maar niemand zal zich gekrenkt voelen. Als iemand vindt dat de belastingen omhoog of juist omlaag moeten, dan mag je daar naar hartenlust over kibbelen. Maar als anderzijds iemand zegt: 'Ik mag op zaterdag niet aan het lichtknopje komen,' dan zeg je: 'Dat respecteer ik.'
*** citaat uit 'God als misvatting'.

Sinds tijden heb ik weer eens heerlijk kunnen genieten van zoveel werkelijkheid met een hier en daar enigszins ironische ondertoon. Een must voor mensen met oogkleppen op. Een grandioos boek!

van de cover:
... Richard Dawkins' God als misvatting is niet meer weg te denken uit het debat over geloof, godsdienst en het al of niet bestaan van God. Het boek heeft een onophoudelijke stroom van reacties losgemaakt, die nog eens onderstrepen hoe controversieel, actueel en urgent dit werk is. Het beleeft dan ook druk op druk en het verschijnt hier in een nieuwe editie, waarvoor de auteur een nieuw voorwoord heeft geschreven. Hij gaat daarin serieus in op de kritiek die tegen het boek is ingebracht.

'Het beste boek van 2006 (...) dat mij het meeste leesplezier heeft bezorgd, is God als misvatting.'  Max Pam
'Wie zich een paar uur wil ergeren, moet het zeker kopen.' Piet Hein Donner
'Dawkins legt geduldig uit wat de vele misverstanden zijn rond het concept 'atheïsme'. Paul Cliteur 'Intussen, en het boek van Dawkins draagt daaraan bij, worden de laatste twijfels over het bestaan van God opgeruimd. Het einde van God, geloof en kerk is nabij.' Klaas Hendrikse, Dominee en atheïst
'Ik vind het prijzenswaardig dat Dawkins zich opwerpt als bevrijder van een atheïstische minderheid en en passant ook gelovigen dwingt bij de niet ongevaarlijke absurditeiten van hun godsdienst stil te staan.' Désanne van Brederode
'Alle gelovigen zouden dit boek moeten lezen, vooral de monotheïsten.' Herman Philipse
'Een bijzonder goed geschreven noodzakelijk boek.' Marnix Verplancke
'Ik heb geen enkele neiging om Dawkins' ideeën af te wijzen. Ze wijzen nieuwe wegen en inspireren. Ook over religie.' Jan Greven
'Dawkins vertelt leuke anekdotes, bizarre weetjes, eigen ervaringen en zet de dingen regelmatig op zijn kop.'  Marc Buelens
'Het is onwaarschijnlijk dat het atheïsme ooit een betere pleitbezorger zal krijgen dan Richard Dawkins.'  Theodore Dalrymple ...

***

enige treffende citaten:
Het is een wijdverbreide veronderstelling, door bijna iedereen in onze samenleving -met inbegrip van niet-gelovigen- aanvaard, dat het geloof erg kwetsbaar is voor beledigingen en daarvan dient te worden gevrijwaard door een abnormaal dikke muur van respect, een bepaald soort respect dat verder reikt dan de eerbied die ieder mens jegens zijn medemens in acht dien te nemen. (pag.28)

De God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland. (pag. 39)

Vult religie een broodnodige leemte? Je hoort vaak dat er een door God geschapen ruimte in onze hersenen zit die moet worden opgevuld: we hebben een psychologische behoefte aan God - als ingebeelde vriend, vader, grote broer, biechtvader, vertrouweling - en die behoefte moet worden bevredigd, of God nu echt bestaat of niet. Maar zou het kunnen dat God een hiaat opvult dat we beter met iets anders kunnen vullen? Met wetenschap, misschien? Kunst? Vriendschap? Humanisme? Liefde voor het leven in de echte wereld, zonder geloof aan andere levens na de dood? Liefde voor de natuur of wat de bekende entomoloog E.O. Wilson 'biofilie' noemde? (pag. 373)

Richard Dawkins
god als misvatting
vertaling: Hans E. van Riemsdijk
Nieuw Amsterdam Uitgevers

donderdag 5 september 2013

wie het weet mag het zeggen

de uil een wijze
of is hij juist een domoor
vertel het me maar


zondag 1 september 2013

weer brand alarm

amstel staat in brand
maar ach bij nader inzien
is het loos alarm