vrijdag 2 maart 2012

verborgen jaargangen

In 2005 heb ik mijn roman Verborgen jaargangen in eigen beheer uitgegeven. Inmiddels heb ik het boek herzien, aangepast en op essenlogie gedigitaliseerd.

Synopsis

Na ruim dertig jaar ontmoet Attila Romijn op de begrafenis van een vroegere vriendin haar kortstondige grote liefde Simon Droogleever die, zonder dat hij dit weet, de vader is van haar lesbische dochter Isis. 
Attila staat perplex als ze Simon plotseling voor zich ziet. Ook Simon is totaal verbijsterd omdat hij Attila dood waande. De overledene, Franneke Vreeswijk, had hem dertig jaar geleden verteld dat Attila was verongelukt. Uit rancune had ze Attila doodverklaard. Ze kon het niet verteren dat Attila destijds hun vriendschap had beëindigd.
Gaandeweg komen Attila en Simon erachter dat Franneke een pathologische leugenaarster was en gewetenloos en jaloers heeft gehandeld. Met haar intriges wist ze de omgeving zodanig te manipuleren dat belangrijke levenskwesties, die zich in de loop der jaren voordeden, verborgen bleven. Wanneer breekt voor Attila het moment aan dat ze hem vertelt dat haar dochter ook de zijne is. De twee 'oude' geliefden ontdekken al spoedig dat ze het goed met elkaar kunnen vinden.
Attila Romijn is een zelfbewuste en eigenzinnige vrouw. Zij is zesentwintig jaar werkzaam geweest als redactrice bij het maandblad
Annalen. Vrijheid en autonomie staan bij haar hoog in het vaandel. Naar haar omgeving toe is ze sociaal en sceptisch waarbij zelfspot niet wordt geschuwd. Tot haar kennissenkring behoren personen met opmerkelijke karaktertrekken. De eigenaardigheden van deze figuren worden sterk uitvergroot waardoor er een inzicht wordt gegeven in hun psyche.
Simon, de toen vrijgevochten hippie, heeft zich opgewerkt tot een succesvolle advocaat met een bloeiende praktijk. Privé worstelt hij echter met het gevoel, gezien een tragisch lot dat hij met zich meedraagt, dat het leven hem is overkomen. Vanwege zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel heeft hij voor een aanzienlijk deel de zorg op zich genomen voor Frannekes psychotische gewelddadige dochter Justine met alle desastreuze gevolgen van dien. Simon is in de veronderstelling dat Justine zijn dochter is. 

Met zijn vrouw Pia, die aan de slopende ziekte van Parkinson lijdt en zwaar depressief is, heeft hij een moeizame relatie. 
De ontmoeting met Attila maakt dat het leven van Simon drastisch verandert. Met haar scherpe observatievermogen zet ze hem aan tot nadenken over zichzelf.
Een regelmatig terugkerend thema is Attila’s helse herinnering aan haar vermeende kwaadaardige bottumor. Hoe het is om gedurende zestig dagen te leven met de gedachte aan een beenamputatie of, nog erger, de dood voor ogen. Attila komt in de mallemolen van het medisch circuit terecht. Over deze diepgaande ervaring geeft ze haar ongezouten mening. 
Haar goede vriend Olivier is haar rots in de branding. De lichtelijk autistische Olivier is monumentaal kunstenaar. Zijn taalgebruik is archaïstisch getint en dat bezigt hij op zijn eigen droge humoristische manier.
Isis, die met haar groene ogen en opvallende manier van praten en bewegen sprekend op Simon lijkt, is lasser. Van Olivier heeft ze geleerd staal en metalen te bewerken. Zij ontwerpt en maakt houtkachels. Ze is nogal 'recht voor z’n raap' en weet niet beter dan dat haar vader een van Attila’s kortstondige minnaars was.
De taal in
Verborgen jaargangen is helder en krachtig. De lezer wordt deelgenoot van wat zich afspeelt in het hoofd van Attila. Uit flashbacks blijkt op welke wijze de personages denken, voelen en handelen. Filosofisch getinte anekdotes geven stof tot nadenken. Door vermenging van jaren zestig- en zeventigelementen, verwijzingen naar muziek, kunst en poëzie ontstaat een kleurrijk palet. 


Deze psychologische roman speelt zich af in een tijdspanne van enkele weken. Het boek telt ruim 350 pagina's en is opgedeeld in 29 hoofdstukken, een proloog en een epiloog.
In het verhaal komen jarenlange relaties in een ander licht te staan. Dan blijkt dat niet alles is zoals het lijkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten