woensdag 14 maart 2012

tolerantie

werd in de oudheid tolerantie zachtmoedig
bejubeld met geduld en lankmoedigheid

betekent het latijnse tolerare
verdragen en verduren

spraken we in de vorige eeuw over
vrijheid van waarden

in deze tijd is ommekeer een noodkreet
naar verzwarende normen en regels

de blik vol achterdocht naar toegeeflijkheid
waar ethische gronden worden geschonden

zou bij hoogst ergerlijk gedrag
verdraagzaamheid gehandhaafd blijven

betekent tolerantie
een hoge mate van onverschilligheid
of juist respect en acceptatie

een penibele kwestie waar nuance
van de vraag grensbepalend kan zijn
om het verdragen ervan te ondergaan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten