dinsdag 25 februari 2014

Bridge Vaardigheids Bewijs (antwoorden)

* onderstaand schrijven is van Robérto Stravers
  
De gestelde vragen gaan uitsluitend over de rechten en plichten aan de bridgetafel. Onderwerpen dus die gewone spelers zouden moeten weten.

Daarom zijn ook de meeste antwoorden terug te vinden in de Gids voor bridge; het boekje dat voor slechts € 1,- te koop is bij de NBB, en gratis is te downloaden van de NBB-site: http://www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf

Lezers die graag de spelregeltekst erop na willen slaan, kunnen daarvoor eveneens terecht op de site van de NBB: http://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/index.html
Met deze link kom je in één klap in het digitale spelregelboekje; bijzonder overzichtelijk (zweef maar eens met je muis over de linker blauwe kolom) aangevuld met duidelijke voorbeelden.

Ik geef de gestelde vragen met:
- het juiste antwoord;
- het paginanummer van de Gids voor bridge waarop dat staat;
- het spelregelartikel waaruit dat recht/verbod/plicht voortkomt.

De juiste antwoorden

Vraag 1
Je neemt met je partner plaats; jullie tegenstanders zijn er nog niet.

a. Je mag de kaarten nog niet uit het board halen.

Je mag de kaarten pas uit de board halen in aanwezigheid van minstens één tegenstander.

Gids voor bridge: niet vermeld; komt in de volgende druk!
Spelregels: artikel 6C

Vraag 2
Eerste ronde; het spel hebben jullie net geschud. Er wordt rondgepast.

c. Het spel mag níet opnieuw worden geschud.
Dit is waarschijnlijk de meest overtreden spelregel. Op zich begrijpelijk, omdat bridgers niet graag een spel minder spelen. Toch heeft overschudden wel degelijk nadelen. Zo kun je niet uitsluiten dat volgende spelers wél hadden geboden. En als overschudden op een club gebruikelijk is, geeft dat informatie in de volgende ronden! Als je in de derde hand zit met 9-11 punten, en je partner en rechtertegenstander pasten, weet je vrijwel zeker dat je linkertegenstander zal gaan openen. Als je anders was begonnen met een pas, zou je nu een storend openingsbodje kunnen overwegen…

Gids voor bridge: pagina 14
Spelregels: artikel 22A1

Vraag 3
Het bieden is afgelopen; jij bent dummy in een 6SA-contract. Nadat je rechtertegenstander is uitgekomen en jij jouw kaarten hebt opengelegd, ben je bijzonder nieuwsgierig naar wat jouw partner in handen heeft.

a. Je zult je nieuwsgierigheid moeten bedwingen tot na de 13e slag.

Bekijkt dummy toch de hand van de leider, of die van een tegenspeler, dan vervallen daarmee de rechten van de dummy; zoals het recht om te voorkomen dat de leider uit de verkeerde hand voorspeelt. Geeft dummy die waarschuwing dan tóch, dan mogen de tegenspelers bepalen uit welke hand moet worden voorgespeeld; zelfs als de leider wél uit de juiste hand wilde voorspelen!

Gids voor bridge: pagina 33
Spelregels: artikel 42 en 43

Vraag 4
Aan jouw tafel zijn alle spellen gespeeld, maar de ronde is nog niet afgelopen.

 1. Je moet blijven zitten tot de ronde is afgelopen.

Je mag alleen je plaats verlaten voor het terugbrengen van wisselspellen, het toilet en voor het halen van een consumptie.

Gids voor bridge: pagina 14
Spelregels: artikel 74C8

Vraag 5
Je speelde de eerste ronde op de zuidplaats. De volgende ronde speel je met jouw partner weer in de NZ-richting.

a. Je moet dan weer op de zuidplaats gaan zitten.

Gids voor bridge: pagina 13
Spelregels: artikel 5B

Vraag 6
De verantwoordelijkheid aan tafel voor de juiste spellen in de juiste richting, ligt:

c. bij alle spelers.

Gids voor bridge: pagina 13
Spelregels: artikel 7D
Opgelet! Tenzij de arbiter anders beslist, is de noordspeler ervoor verantwoordelijk dat de gespeelde spellen naar de juiste tafel worden (terug)gebracht (artikel 8A). Het naar de juiste tafel terugbrengen door noord heft de verantwoordelijkheid van de vier spelers aan die tafel niet op!

Vraag 7
Na de laatste pas moeten de biedkaartjes:

c. worden opgeruimd zodra duidelijk is dat geen van de spelers ze nog wil
bekijken.

Gids voor bridge: pagina 21
Spelregels: is nergens heel strikt geregeld.
De Weko is van plan om in een volgende druk van het spelregelboekje duidelijkheid te scheppen. Geheel in de lijn van antwoord c.


Vraag 8
Je past, maar ziet dan dat een aas verscholen zat achter een andere kaart. Je hebt geen 11 maar 15 punten.

c. Je mag in geen enkel geval de pas corrigeren.
Alleen als je een heel andere bieding doet dan je van plan bent, kán de arbiter correctie toestaan. In dit geval sorteerde je je kaarten niet goed waardoor je heel bewust het paskaartje pakte. Een dergelijke fout valt niet onder het correctierecht.

Gids voor bridge: pagina 25
Spelregels: artikel 25A1 (denkpauze: lees wijziging van gedachten op basis van niet goed kijken)

Vraag 9
Tijdens de zesde slag kom je tot de ontdekking dat je in de vierde slag hebt verzaakt.

c. Dat hoef je niet te melden, en dat heeft niets te maken met onsportief.
Je mag een verzaking echter niet maskeren, door bijvoorbeeld na je constatering bewust nóg een keer te verzaken, of je kaarten voortijdig door elkaar te husselen.

Gids voor bridge: komt in de volgende druk!
Spelregels: artikel 9A4 en - ter voorkoming van misverstanden 72B3*

Vraag 10
Na partners 1SA – doublet – bied jij 2 als echt voor de hartens.
Je partner alerteert en legt desgevraagd uit dat jij daarmee lengte schoppen belooft. Jij weet echter zeker dat partner zich vergist; na een doublet is 2 echt.

 1. Je mag tijdens het bieden niets laten merken van partners verkeerde uitleg.
Gids voor bridge: pagina 27
Spelregels: artikel 75B

Vraag 11
Je hebt 20-22 punten met een verdeelde hand en opent 2SA. Partner alerteert en legt desgevraagd uit dat je een zwakke hand belooft met lengte in de beide lage kleuren. Op dat moment realiseer je je dat je deze afspraak even was vergeten.

 1. Je mag niets laten merken van jouw fout.

Een biedfout als deze is toegestaan en hoef je niet te melden. In tegenstelling tot verkeerde uitleg: die moet altijd worden gemeld!

Gids voor bridge: pagina 26
Spelregels: artikel 75C

Vraag 12
West gever, niemand kwetsbaar

West Noord Oost Zuid
pas pas 3 4 (belooft lengte in klaveren en harten)

a. Noord moet het 4-bod alerteren omdat het niets zegt over de geboden
ruitenkleur.

Verraderlijk! Het alerteerverbod boven 3-hoogte gaat pas in ná de eerste biedronde. En de eerste biedronde begint met het openingsbod.

West Noord Oost Zuid
pas 1 pas
4SA* pas 5

Wests 4SA is conventioneel, vraagt naar het aantal azen; is nog in de eerste biedronde, dus alerteerplichtig.
5 belooft twee azen, zegt niets over de hartenkleur, maar … mag niet worden gealerteerd omdat met 1 de eerste biedronde begon, en 5 dus ná de eerste biedronde wordt gedaan.

Gids voor bridge: pagina 18
Spelregels: Alerteerregeling NBB versie 2009

Vraag 13
Als op een bridgeclub louter voor de gezelligheid wordt gespeeld:

d. corrigeer je een onregelmatigheid niet zonder arbiter.

Gids voor bridge: Inleiding
Spelregels: geen specifiek artikel

Deze stelling is meer een conclusie. Vaak is het argument om geen arbitrage te vragen we spelen voor de gezelligheid. Gezelligheid kan echter niet ten koste gaan van correcte rechtzettingen volgens de spelregels. In de Strekking van de Spelregels staat dat de spelregels in de eerste plaats zijn bedoeld voor het voorkomen en opheffen van ontstane schade; niet om te straffen.

Vraag 14
De strekking van de spelregels is in de eerste plaats:

a. om schade door onregelmatigheden te voorkomen of te herstellen.
Gids voor bridge: pagina 7
Spelregels: pag. 15 Strekking van de spelregels

Vraag 15
Als jouw partner in jouw ogen een ernstige biedfout heeft gemaakt:

d. vertel je hem dat later, onder vier ogen.

Gids voor bridge: pagina 5, citaat uit artikel 74 van de spelregels
Spelregels: artikel 74A

Antwoord d ligt in de lijn van het voorkomen van verlegenheid en/of het genoegen verstoren in het spel. Partner in aanwezigheid van de tegenstanders wijzen op een - in jouw ogen - grote fout, kan voor geen van je tafelgenoten bijdragen aan het speelgenoegen.

Vraag 16
Als een tegenstander in jouw ogen een ernstige speelfout maakte:

a. zeg je daar niets van.
Gids voor bridge: pagina 5, citaat uit artikel 74 van de spelregels
Spelregels: artikel 74 B2

Toegegeven, er zijn enthousiaste spelers die graag bijleren. Als de betreffende tegenstander duidelijk zoekt naar een betere aanpak, is het vroeg genoeg om je diensten aan te bieden. Realiseer je dat een voor honderd procent goed bedoeld vraag als: ‘Mag ik iets zeggen over jouw afspel?’, al duidelijk aangeeft dat dat beter kon. Maar als je het heel vriendelijk aanbood, mag je dat ook goed rekenen …

Vraag 17
Je partner komt uit met V. Van een (binnen)serie komen jullie uit met de hoogste honneur. De leider vraagt aan jou naar de boodschap van deze uitkomst. Wat antwoord je als je ziet dat jijzelf B hebt?

a. Van een serie of binnenserie komen we uit met de hoogste honneur.

Gids voor bridge: pagina 31
Spelregels: artikel 20F1 en 40A1

Vraag 18
Je legde uit dat je partner met zijn V-uitkomst B belooft. De leider snijdt daarna over jouw partner op B. Nadat jij deze slag wint met B, zegt de leider tegen jou: ´Ik had jou eerlijker ingeschat.´ Welke reactie op deze beschuldiging is correct?

c.´In dat geval kunnen we spreken van een misverstand; ik nodig de arbiter
uit.’

Gids voor bridge: pagina 9
Spelregels: artikel 9B1a

Na een vervelend voelende beschuldiging kan het nooit verkeerd uitpakken om ook dan hoffelijk te blijven. Realiseer je dat zo’n opmerking alleen kan voortkomen uit een misverstand. En de arbiter is de aangewezen man/vrouw om dat op te heffen. Je kunt wel aangeven dat de opmerking zeer doet, een vervelend gevoel geeft. Dat maakt het extra noodzakelijk om een deskundige helderheid te laten geven.

Vraag 19
West Noord Oost Zuid Zuidhand
1SA doublet 2 4 3 2
pas pas doublet 2 H 9 4 3 2
V 4
7 6 5
Zuids 2-bod was bedoeld als transfer voor de hartenkleur. Noord alerteerde niet en paste, waardoor het er sterk op lijkt dat noord echte ruitens verwacht.
Zuid biedt na oosts tweede doublet zijn hartenkleur. Is dat correct?

b. Nee.

Gids voor bridge: pagina 27
Spelregels: artikel 16B

Op dit antwoord ontving ik de meeste reacties van verbazing en ontkenning. Ook van arbiters. Dat schreeuwt om een extra toelichting.

Het niet alerteren van partner noord sluit niet uit dat noord lengte ruitens bij zuid verwacht. Dat maakt een ruitencontract riskant, helemaal nu oost voor de tweede keer doubleert. Noord zal maar een 2-kaartje ruiten hebben!
Maar het wel of niet alerteren en de eventuele uitleg is verboden informatie voor de partner. Zuid móét bieden alsof noord wél alerteerde en uitlegde dat 2 lengte harten belooft. Dán is een misverstand uitgesloten. Noords pas spreekt dan duidelijke voorkeur uit voor een ruitencontract. Dat zou zelfs een 6-kaart kunnen zijn. Openaar kan iets hebben als:
A V 5
6 5
H 10 7 6 5 2
A H
Ondanks de twee doubletons is 1SA met deze hand een correcte opening. Met zuids V4 moet 2 een aantrekkelijk contract zijn. Passen is dan de beste actie. Bedenk daarbij dat noord nog aan de beurt komt; noord weet immers dat zuid minstens een 5-kaart harten beloofde. Aan die informatie heeft zuid niets toe te voegen. Het enige wat zuid kan doen is hopen dat noord - door het doublet van oost - geheel op eigen kracht achter zijn vergissing komt.

Zuid mag in geen geval na oosts tweede doublet 2 bieden! Daarmee wekt zuid namelijk de suggestie dat hij gebruik maakt van de verboden informatie (het niet alerteren van zuids 2-bod).

Nu kan een speler natuurlijk roepen dat noord nooit op 2-Jacobi mag passen, zelfs niet met een 6-kaart, omdat de 2-bieder lengte harten belooft en núl ruitens zou kunnen hebben. Ook zonder de verboden informatie van het niet alerteren, moet zuid dan begrijpen dat noord het 2-bod verkeerd begreep. En als uit het legale bieden dezelfde informatie komt, heft dat de verboden status op. Dan mag zuid wél proberen het bege lijf te redden. Deze speler moet ik dan zwaar teleurstellen. Ik heb namelijk de gegeven zuidhand voorgelegd aan de ontvangers van de Bridge Training, en gevraagd wat zij in hun tweede beurt zouden bieden, ná de correctie uitleg van partner noord, dat 2 minstens een 5-kaart harten belooft. Welnu, na het verwerken van ruim 150 (!) antwoorden is dít de uitkomst:
Een kleine 80% van de bridgers vindt dat:
- met 2 alles van deze zuidhand is verteld;
- rekent op ruitenlengte bij noord, én
- weet dat noord door oosts doublet nog een keer aan de beurt komt.
Geen enkele discussie dus; de arbiter moet ervan uitgaan dat de informatie van het niet alerteren kán zijn gebruikt.

Vraag 20
Als je rechtertegenstander een sprongbod doet:

d. Mag je na tien seconden bieden, mits het Stopkaartje dan is opgeruimd.
Gids voor bridge: pagina 21
Spelregels: artikel biddingboxreglement (staat na art. 93 in spelregelboekje; let op: is niet internationaal)

Vraag 21
Dummy noord
A 3 2
Jouw oosthand
B 5 4

De leider speelt uit de hand 10 voor.

c. Je mag 4 pas in je hand nemen nadat de leider een kaart van dummy
heeft gespeeld.

Gids voor bridge: pagina 31
Spelregels: artikel 74B3

Vraag 22
Artikel 74 gaat over optreden en fatsoen. In dat artikel staan verschillende gedragsregels voor de spelers, waaronder:

b. voorkomen dat ergernis of verlegenheid ontstaat bij zijn tafelgenoten.

Gids voor bridge: pagina 5
Spelregels: artikel 74A2

Vraag 23
Jouw rechtertegenstander opent 2; je linkertegenstander alerteert en legt desgevraagd uit dat dat Multi is. Jij weet wat dat betekent, maar ook dat jouw partner dat niet weet. Om die reden vraag je wat de Multi precies inhoudt.

b. Dat mag je niet doen.

Gids voor bridge: pagina 16
Spelregels: artikel 20G1

Vraag 24
Je hebt met jouw partner de afspraak gemaakt dat jullie 3-openingen in een kleur een zwakke hand beloven met lengte in de aangrenzende hogere kleur. Zo belooft een 3-opening 6-9 punten en een 7-kaart harten.

d. Zowel het pré alert, melding op de systeemkaart als alerteren is verplicht.

Gids voor bridge: pagina 17
Spelregels: in algemene zin gebaseerd op artikel 40A1b

Vraag 25
Als je wilt stoppen met je vaste bridgepartner:

a. is hij de eerste die dat hoort.

Gids voor bridge: niet vermeld
Bridgeclub, Aangenaam!: gaat op pagina 46 t/m 56 uitgebreid in op het omgaan met partner.
Spelregels: nergens geregeld in spelregels: algemene omgangsvormen.

Jouw uitslag

Aantal goede
antwoorden

0 - 12 Dat is niet veel . Lees de Gids voor bridge een paar keer door.
Voordeel van meer inzicht in wat mag, moet en niet mag, is dat een voorkomende onregelmatigheid niet snel ten koste zal gaan van je genoegen in het spel.

13 - 18 De meeste rechten en plichten weet je. Te vaak zul je echter de plank nog misslaan. Lees de teksten van de onderdelen die je verkeerd beantwoordde.

19 - 24 Je hebt een dikke voldoende (19-22) tot zeer goed (23-24) voor de tafelregels. Het zal weinig moeite kosten om de enkele misverstanden snel op te heffen.

25 Uitmuntend. Als je nog geen arbiter bent, lijkt een glanzende
arbiterloopbaan zeer aannemelijk. Realiseer je wel dat deze
vragen zich beperken tot de rechten en plichten aan de bridgetafel. Na een onregelmatigheid is de arbiter de man of vrouw die de schone taak heeft schade door een onregelmatigheid te voorkomen of te herstellen.

Het is heel goed mogelijk dat je voor jouw gevoel verbijsterend laag scoorde. In dat geval krijg je een herkansing!

Leg de hele rimram in de nieuwe TV-gids bij de laatste dag, en doe dan test opnieuw.

Veel plezier ermee!

* Robérto

2 opmerkingen:

 1. Es,

  Dit gaat mij een brug te ver
  Heb hier helemaal geen sjoeche van.
  Ik pas!

  Groet je S,

  jeer

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat kan ik me helemaal voorstellen, Jeer.
  Het is dan ook bedoeld als een nuttig referentiekader waar ikzelf -en mijn medebridgers- op terug kunnen vallen.

  Wist je trouwens dat passen een goed bod kan zijn ;-]

  BeantwoordenVerwijderen