donderdag 11 september 2008

torenhoge verwachtingen in dubbele bodems


door Cartouche


Alom brandend vuur
om ons heen als viel
de hel op aarde in
het uur van het beest
geen woorden maar daden
niet te versmaden zinnen
wie niet horen wil moet voelen
zegt ook niet een bijbel en ko’ran
al het oude moet eerst sterven
voor het hiernamaals nu
valt te beërven en
wraak heeft afgedaan
maar oog om oog en tand
om tand, gods eigen land in brand
riepen onbenoemde profeten
in niet mis te verstane
woorden tot den volke
wet, recht en gerechtigheid
demos contra theos, kraters
van kracht in idealen
waarheid is altijd
revolutionair liefde voor volk
en vaderland gerechtvaardigd
oorlog bommen en granaten
kruistocht en Jihad
vrouw en kindsoldaat
front, as van het kwaad
vriend, vijand en maat
zin loos geweld in west
en oost arm en rijk
brandende haat
smeulende liefde
explosieve menging
van leed en lief
balk en splinter
zomer en winter lang
een teerling geworpen
wijn in nieuwe zakken
van ketterse ongelovigen
God met ons, in naam
van Allah goed en kwaad
zwart en wit in het gelid
ten hemel schreiend
hel op aarde God bewaar me
laat deze beker mij
voorbijgaan wat heb i­k
misdaan in vredesnaam
wij willen toch het goede
sparen maar niet de roede
spreken mooie woorden
als this world is rough
and we have got to be
tough and all we need
is love after all for free
one world in democracy
al klinkt het afgezaagd
en laf, toch deze bede
miserere mei, geef
geloof in liefde los
van ego en eigen
waan, laat ons verstaan
de ware aard van angst
en terror omnia
vincit amor


Toelichting:
een oprisping van amor in terror

Geen opmerkingen:

Een reactie posten